Vad lever Finland av 2067?

Utställning
|

Hur ser Finland ut 2067? Vilka är våra näringsgrenar? Vad är värdefullt? Vad innebär finskhet om 50 år? Dessa perspektiv öppnas i utställningen med konstens medel. De unga konstnärerna har skapat sina egna visioner om framtidens Finland. 

Utställningens mångkonstnärliga helhet bjuder på en fascinerande resa med dagens ungdomar och ger en inblick i deras uppfattning om framtiden. Välkommen till år 2067!

Myntmuseets storutställning 2017 blickar modigt in i framtiden. De begåvade eleverna vid Helsingin kuvataidelukio och Vaskivuoren lukio presenterar för oss världen om 50 år. 

Eleverna vid det bildkonstinriktade gymnasiet Helsingin kuvataidelukio berättar med sina högklassiga och insiktsfulla teckningar, skulpturer, videoverk och animationer alla på sitt sätt hur vår värld utvecklas. 

Eleverna vid det musikinriktade gymnasiet  Vaskivuoren lukio har i sin tur själva komponerat och redigerat musikvideor, vars världsbilder skapar en flerdimensionell syn på framtiden. I en pjäs som bygger på improvisation kastar sig eleverna med hela sin personlighet in i sin vision.

Utställningen visades 24.1–21.1.2017.

Suvi Reponen: Kyllä raha rahan löytää

Suvi Reponen
Kyllä raha rahan löytää
2016
Akvarelli