Vår gemensamma skuld – statens upplåning åren 1859–2015

Utställning
|

Finska staten har tagit upp lån sedan 1800-talet. Genom dessa lån har staten finansierat investeringar i infrastruktur, utökat Finlands Banks valutareserv och skapat spelrum i finanspolitiken.

Staten har genomfört största delen av sin låneupptagning genom att emittera obligationer både i hemlandet och på den internationella finansmarknaden.

Till denna utställning har vi samlat statsobligationer från olika årtionden med början från den första järnvägsobligationen från år 1859. Dessutom innehåller utställningen en genomskärning av statsskuldens utveckling och historia.

Utställningens manuskript och föremålssamling: Statskontoret

Utställningen visades 21.4.–20.9.2015.

Vuoden 1859 obligaatio

1859 års obligation (Tavastehusbanan). 4 %, 50 år, rubel, arrangör von Stieglitz, undertecknare Fabian Langenskiöld.