D-vitamin! Devalveringarna 1957 och 1967

Utställning
|

Utställningen som berättade om devalveringarna 1957 och 1967 syftade till att skildra bakgrunden till devalveringarna, deras genomförande och effekter.

Utställningen belysade genomförandet av penningpolitiken under en tid då regeringarna i genomsnitt satt omkring ett år.

Finlands Bank blev efter andra världskriget tvungen att ändra den finska markens externa värde ett flertal gånger. Anslutningen till växelkursmekanismen ERM 1996 stabiliserade värdet på Finlands valuta. Euron infördes som kontovaluta den 1 januari 1999 och som kontantvaluta den 1 januari 2002.

Begreppet D-vitamin, som gett namn åt utställningen, användes veterligen inte på 1950- eller 1960-talet, men senast på 1980-talet blev det en del av den ekonomisk-politiska jargongen.

Utställningen visades 27.10.2009–31.12.2010.

Klaus Waris ja Mauno Koivisto

Finlands Banks chefdirektör Klaus Waris och finansminister Mauno Koivisto, 1967. Finlands Banks bildarkiv.