Vad finns i Myntmuseum?

Varifrån kommer pengar? När grundades Finlands Bank? Vad är inflation och hur påverkar den våra liv? Hur fungerar en centralbank; hur fungerar penningpolitiken? Vilken är min ställning i samhällsekonomin? Hur känner jag igen en äkta eurosedel? Svar på dessa och många andra frågor hittar du i Myntmuseet!

Myntmuseets utställning har byggts upp kring fyra teman: pengars och bankrörelsens historia, penningpolitik, ekonomiskt kunnande och sedelkonst.

Den historiska avdelningen presenterar ekonomiska vändpunkter i Finlands historia: Finlands Banks väg från en bank som ger ut rubel och kopek till en fullvärdig medlem av Eurosystemet.

På den penningpolitiska avdelningen berättar vi om Eurosystemets verksamhet samt om de penningpolitiska målen och den penningpolitiska beslutsprocessen. Vi redogör också för hur Finlands Bank och Finansinspektionen värnar den finansiella stabiliteten samt för utgivningen av kontanter.

I hanteringen av pengar behövs alltid ekonomiskt kunnande; det må då gälla vardagliga inköp eller spar-, investerings- och anskaffningsbeslut. Ekonomiskt kunnande byggs upp av kunskaper och insikter, färdigheter och handlingar samt attityder. På Myntmuseet får du information som hjälper dig att bättre förstå hur ekonomin fungerar. Kunskaper och färdigheter behövs för att fatta beslut om privatekonomin. Attityderna formas av vars och ens eget intresse för ekonomin och för hur ekonomin fungerar: alla behöver känna till åtminstone de grundläggande principerna för hur ekonomin fungerar.

På avdelningen för sedelkonst ställer vi ut sedlar utgivna av Finlands Bank under mer än 200 år. Vi presenterar finländska sedlar och mynt enligt de stilriktningar som de representerar. Visste du att stilriktningar som nyrokoko, nyrenässans, nationalromantik, neoklassicism och modernism alla är företrädda i våra sedlar?

Museets café och suvenirbutik erbjuder en lugn omgivning om du vill ta en paus under museibesöket.

Inträdet till Myntmuseet är fritt. Vi ordnar guidade visningar för grupper enligt förhandsbokning. Närmare upplysningar finns på vår besökssida. Museet är tillgängligt för personer med funktionshinder. Innehållet finns på finska, svenska och engelska.

På Myntmuseet arrangeras under våren och hösten öppna publikevenemang om aktuella ekonomiska teman för allmänheten. Mer information om uppkommande och tidigare publikevenemang hittar du i vår evenemangskalender.