Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsstatus för de digitala tjänsterna

Denna webbplats uppfyller de flesta av A- och AA-kriterierna enligt de lagstadgade tillgänglighetskraven (WCAG-kriterierna 2.1). På webbplatsen finns vissa tillgänglighetsbrister som beskrivs närmare nedan. 

Icke-tillgängligt innehåll i de digitala tjänsterna (enligt WCAG-kriterierna) 

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven fullt ut. 

Innehåll eller funktioner som ännu inte uppfyller tillgänglighetskraven:

  • Alternativt framställningssätt (alt=””) saknas för vissa dekorativa bilder. Detta förekommer genomgående på hela webbplatsen.
  • Bokningsformuläret saknar uppgift om obligatoriska fält.
  • Evenemang-sidan är filterknapparna “Tidigare” och “Uppkommande” inte tillgängliga med tangentbordsnavigering.
  • I Footern: Indikatorn för tangentbordsfokus syns inte på knappen ”Tillbaka till sidans början”

Hur har vi testat tillgängligheten?

Anmärkningarna i detta tillgänglighetsutlåtande baserar sig på en sakkunniggranskning av webbplatsens uppfyllelse av de lagstadgade tillgänglighetskraven. 

Webbplatsen har publicerats den 17 januari 2019.

Detta utlåtande har upprättats den 27 januari 2021.

(Utlåtandet har senast uppdaterats den 27 januari 2021).

Har du upptäckt tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Meddela oss och vi gör vårt bästa för att rätta till bristen.

Skicka e-post

Har du upptäckt tillgänglighetsbrister på vår webbplats? Meddela oss och vi gör vårt bästa för att rätta till bristen. Om du stöter på tillgänglighetsproblem på vår webbplats, skicka respons till oss per e-post till adressen info(at)bof.fi.

Tillsynsmyndighet 

Om du stöter på tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ta först kontakt med oss, dvs. webbplatsens administratör. Du får svar inom två veckor (14 dagar). ). Om du är missnöjd med vårt svar eller inte får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland(Länken öppnas i nytt fönster). På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar för hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas. 

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillganglighetskrav.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000 

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten för våra digitala tjänster

Vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten för våra digitala tjänster. Identifierade brister rättas till i samband med underhåll och utveckling av webbplatsen.