Nationens egendom -webbgalleri

Utställning

På den här webbplatsen presenteras Finlands Banks konstsamling och berättelser om konstverken. Kurator för webbgalleriet är museidirektör emeritus Markku Valkonen.

Finlands Banks konstsamling omfattar för närvarande nästan 1 200 verk. Med undantag av ett tjugotal konstnärligt medelmåttiga arbeten är alla utplacerade i bankens lokaler. Samlingens utnyttjandegrad är således exceptionellt hög, nära hundra procent. Konstverken skapar trivsel och individualitet och berikar arbetsmiljön för bankens och Finansinspektionens mångtaliga personal (ca 530 anställda).

På de öppna dagarna har banken presenterat 100–130 verk för allmänheten. Dessa evenemang har ordnats sammanlagt fem gånger sedan 2011. Cirka tio procent av samlingens verk har varit utställda åt gången. Ett sådant utställningsförhållande skulle inte vara dåligt ens för ett regelrätt museum. Dessutom har en betydande del av verken byts ut för varje utställning, eftersom banken har velat visa olika sidor av sin samling och lyfta fram sina nyaste konstförvärv.

Banken har som princip att stödja levande konstnärers arbete och köper varje år verk av några finländska eller i Finland verksamma konstnärer. Vid utställningen i samband med självständighetens jubileumsår betonades kvinnornas viktiga roll i den finländska modernismens utveckling. Bankens betydande samling textilkonst ger en bra bild av detta.

Under självständighetens jubileumsår gav banken ut en webbpublikation om sin konstsamling Nationens egendom. Den har i år utökats och presenterar över sextio verk samt deras upphovsmän i ord och bild. På detta sätt kan också de som inte har möjlighet att ta del av utställningen och det mångsidiga programmet när banken håller öppet hus få en uppfattning om bankens samling.

Markku Valkonen
Utställningens kurator

Webbgalleriet

#kansakunnanomaisuutta