Tidigare utställningar

 • FALSKA PENGAR!


  “Känn, titta och luta”. Med dessa bekanta anvisningar kan du skilja en
  äkta eurosedel från en falsk.

  Sedlar har förfalskats i alla tider och denna form av brottslighet
  förekommer mer eller mindre överallt. Man har försökt förhindra
  sedelförfalskning genom stränga straff och säkerhetsdetaljer på sedlarna. Denna utställning berättar om sedelförfalskningarnas historia i Finland och om kampen mot förfalskningar efter övergången till euro.

  Även du kan hjälpa att spåra falska sedlar!

 • Kontant!


  Vad händer med kontanterna? Hur står sig papperspengar i jämförelsen med nätbetalningar, bitcoin och andra kryptotillgångar?

  Det ville CashEssentials ta reda på och gav därför Wipplay i uppdrag att kartlägga läget med en fototävling som ställer den fysiska formen av kontanter i blickfånget.

 • Finlands Bank 1918


  Denna utställning skildrar Finlands Banks verksamhet under inbördeskriget. Utställningen belyser också följderna av kriget för Finlands penningekonomi och betalningsmedel.

 • Vad lever Finland av 2067?


  Hur ser Finland ut 2067? Vilka är våra näringsgrenar? Vad är värdefullt? Vad innebär finskhet om 50 år? Dessa perspektiv öppnas i utställningen med konstens medel. De unga konstnärerna har skapat sina egna visioner om framtidens Finland. 

  Utställningens mångkonstnärliga helhet bjuder på en fascinerande resa med dagens ungdomar och ger en inblick i deras uppfattning om framtiden. Välkommen till år 2067!

 • 1930-luvun lama


  Vilken depression? Den stora depressionen var en lågkonjunktur som började i Förenta staterna och på 1930-talet tillspetsades till en ekonomisk kris, som fick samhället och ekonomin att vackla också i Europa och Finland. Överallt förekom bankkriser, deflation och konkurser.

 • Bilden av en nation – 150 år statistik om Finland


  Statistiken utgör grunden för en förnuftig ekonomisk politik och utvecklingen av samhället. Statistikcentralen fyller 150 år i oktober 2015.

 • Vår gemensamma skuld – statens upplåning åren 1859–2015


  Finska staten har tagit upp lån sedan 1800-talet. Genom dessa lån har staten finansierat investeringar i infrastruktur, utökat Finlands Banks valutareserv och skapat spelrum i finanspolitiken.

 • Internationella valutafonden 70 år


  Internationella valutafonden (IMF) är en internationell organisation med uppgift att bidra till global finansiell stabilitet.

 • Pengar som konst – skisser till marksedlar


  Myntmuseum's utställningen visade skisser till sedlar av Finlands Bank.

 • Ekonomiböcker som förändrade världen


  Finlands Banks bibliotek är det ledande specialbiblioteket inom penningpolitik och finansiering i Finland. Biblioteket betjänar bankens egna experter men kan också anlitas av andra forskare och studenter.

 • Börsen i Helsingfors 100 år


  Myntmuseets tillfälliga utställning visar höjdpunkter från Helsingforsbörsens 100-åriga verksamhet decennium för decennium.

 • Den sista marken


  De finska marksedlarna åren 1945–2002

  I utställningen visades de finska marksedlarna från 1945 till 2002, då eurosedlarna infördes.

 • Tre valutor, två århundraden, en Finlands Bank


  I januari 2011 öppnade jubileumsutställningen med anledning av Finlands Banks 200-årsjubileum Tre valutor, två århundraden, en Finlands Bank.

 • D-vitamin! Devalveringarna 1957 och 1967


  Utställningen som berättade om devalveringarna 1957 och 1967 syftade till att skildra bakgrunden till devalveringarna, deras genomförande och effekter.

 • Euromynten speglar en mångfald kulturer


  Euro infördes som kontovaluta den 1 januari 1999. Eurosedlar och euromynt sattes första gången i omlopp i 12 EU-länder den 1 januari 2002. Den sjunde utställningen Euromynten speglar en mångfald kulturer fokuserade på att skildra euron ur ett kulturellt perspektivt. 

 • Guld som bas för penningsystemet


  Guld!

 • Ett sekel av bankreklam


  Myntmuseets femte tillfälliga utställning Ett sekel av bankreklam belyser reklamen ur många perspektiv som symbol för det rådande ekonomiska synsättet i samhället.

 • J. V. Snellman och den finska marken


  År 2006 hade det förflutit 200 år från J.V. Snellmans födelse och 125 år från hans död. Det föll sig alltså naturligt att välja J.V. Snellman och den finska marken till tema för myntmuseets fjärde tillfälliga utställning. 

 • Finlands Bank genom skämttecknarnas ögon


  Myntmuseets tredje tillfälliga utställning var sammanställd under temat Finlands Bank genom skämttecknarnas ögon.

 • Eurosedelförslag


  Den andra tillfälliga utställningen i myntmuseet hösten 2004 visade alla eurosedelförslag.

 • Landet som betalade sina skulder


  Finland skapade sig ryktet som landet som betalar sina skulder 1932 när Finland betalade sin planenliga amortering till USA på livsmedelslånet från 1919.