Ekonomiböcker som förändrade världen

Utställning
|

Finlands Banks bibliotek är det ledande specialbiblioteket inom penningpolitik och finansiering i Finland. Biblioteket betjänar bankens egna experter men kan också anlitas av andra forskare och studenter.

Med anledning av bibliotekets 70-årsjubileum har vi ur dess samlingar sammanställt en utställning med verk som belyser intressanta aspekter av den penningpolitiska utvecklingen.

De utställda verken indelas i fyra kategorier:

  • Penningpolitisk lärdomshistoria
  • Finlands penningpolitik
  • Internationell monetär integration
  • Finanskriser

Vi hoppas att utställningen ska lyfta fram såväl gamla klassiker som färska nyheter och väcka debatt om vilka verk som verkligen är förtjänta av en plats i utställningen. Böckerna har valts ut av forskarna i monetär historia Antti Kuusterä och Juha Tarkka.

Utställningen visades 4.2.–30.4.2014.

Yleiskuva näyttelystä