Tre valutor, två århundraden, en Finlands Bank

Utställning
|

I januari 2011 öppnade jubileumsutställningen med anledning av Finlands Banks 200-årsjubileum Tre valutor, två århundraden, en Finlands Bank.

Finlands Bank grundades 1811 för att genomföra övergången från daler till rubel I samband med att Finland övergick från Sveriges till Rysslands välde. Utställningen i Finlands Banks myntmuseum presenterade myntreformer som genomförts under Finlands Banks 200-åriga existens  Det är alltid en stor händelse när en ny bruksvaluta eller myntenhet tar plats i vardagen och tvingar folket att ändra uppfattning om priset på förnödenheter och värdet på sin förmögenhet. . Utställningen syftade till att skildra myntreformernas inverkan på finländarnas liv.

Utställningen visades 20.1.2011–januari 2012.

Yleiskuva näyttelystä

Tre valutor, två århundraden, en Finlands Bank