Internationella valutafonden 70 år

Utställning
|

Internationella valutafonden (IMF) är en internationell organisation med uppgift att bidra till global finansiell stabilitet.

Valutafonden är det viktigaste världsomfattande forumet för ekonomiskt samarbete. Organisationen bildades efter Bretton Woods -konferensen för 70 år sedan.

Finlands Banks myntmuseum presenterar i denna utställning valutafondens historia, verksamhet och nuläge. Utställningen skildrar också valutafondens och Världsbankens betydelse för Finland.

Utställningen visades 14.10.2014–31.3.2015.