Den sista marken

Utställning
|

De finska marksedlarna åren 1945–2002

I utställningen visades de finska marksedlarna från 1945 till 2002, då eurosedlarna infördes.

Bara en bit papper

En sedel är egentligen bara en papperslapp som inte har något värde i sig. Dess värde grundar sig på utgivarens trovärdighet. Å andra sidan baserar sig denna trovärdighet på hur väl sedeln uppfyller sin roll som betalningsmedel och värdebevarare. 

I Finland har Finlands Bank ensamrätt att ge ut sedlar, och under den period som utställningen omfattar (1945–2002) före övergången till euro beslutade banken om såväl sedelvalörerna som sedelpapperet och sedlarnas utseende och tillverkningssätt. De slutliga besluten om sedlarna fattades av riksdagens bankfullmäktige utifrån förslag av Finlands Banks direktion.

Utställningen visades 27.1–31.12.2012.

Erik Bruunin luonnos 100 markan seteliksi vuodelta 1982

Erik Bruuns skiss på 100-markssedeln 1982.