Börsen i Helsingfors 100 år

Utställning
|

Myntmuseets tillfälliga utställning visar höjdpunkter från Helsingforsbörsens 100-åriga verksamhet decennium för decennium.

Börsen har i takt med tiden utvecklats till en internationell aktör. Turbulensen i ekonomin har också avspeglats på börsen: uppgång och nedgång har avlöst varandra under perioder av krig, återuppbyggnad, avreglering av finansmarknaden och ständig internationalisering. 

Det första egentliga börssammanträdet i Finland ägde rum den 7 oktober 1912, men börshandelns rötter sträcker sig ända till 1860-talet. Verksamheten var till en början oregelbunden, och handel med aktier och andra värdepapper bedrevs sporadiskt vid inofficiella börsauktioner. Den regelbundna och organiserade börshandeln startade i oktober 1912 i börshuset på Fabiansgatan i Helsingfors. 

Bland de utställda föremålen fanns originalhandlingar och en fin samling finländska företags aktiebrev från olika perioder. 

Utställningen visades 29.1.–31.8.2013.

Pörssisali vuonna 1937

Börssalen 1937. Den elektromekaniska börstavlan togs i bruk 1935.