Centralen för ekonomiskt kunnande

Finlands Bank och Myntmuseet arbetar aktivt för att främja ekonomiskt kunnande.

Centralen för ekonomiskt kunnande inleder sin verksamhet vid Finlands Banks myntmuseum i januari 2022. Myntmuseets uppgift är att främja medborgarnas kunskaper om ekonomin, Finlands Bank och Eurosystemet genom att sprida begriplig information. Centralen för ekonomiskt kunnande främjar finländarnas ekonomiska kunnande och stöder den kommande nationella strategin för ekonomiskt kunnande, som genomförs under justitieministeriets ledning.

Museiverksamheten vid Myntmuseet fortsätter, och främjande av ekonomiskt kunnande blir ett mer framträdande inslag i museets utställningar, visningar och publikevenemang i och med att Centralen inleder sin verksamhet.

Centralen föddes ur projektet för att främja ekonomiskt kunnande

Finlands Bank tog fram ett förslag till en nationell strategi för ekonomiskt kunnande (se Projekt för att främja ekonomiskt kunnande) och överlämnade strategiförslaget till justitieministeriet i januari 2021. Justitieministeriet inleder genomförandet av strategin vid början av 2022. Finlands Bank vill också i fortsättningen delta i genomförandet av strategin. Det primära bidraget är Centralen för ekonomiskt kunnande, som inleder sin verksamhet vid Finlands Banks myntmuseum.

Centralens verksamhet vid Myntmuseet

Centralen för ekonomiskt kunnande har samma mål som den nationella strategin för ekonomiskt kunnande: finländarnas ekonomiska kunnande ska vara bäst i världen år 2030.

  • Myntmuseets visningar och evenemang fördjupar besökarnas kunskap om pengar och ekonomi. Största delen av evenemangen sänds också på webben.
  • Du känner igen innehållen om ekonomiskt kunnande i Myntmuseets utställning på Centralens egen logotyp – följ med på Ruus lärorika äventyr i ekonomins förunderliga värld. Välkommen med!
  • För att främja det ekonomiska kunnandet i praktiken inleds verksamhet i små grupper för elever på andra stadiet i början av 2022.
  • Myntmuseet är ett forum för ekonomiskt kunnande. Vi presenterar forskningsrön och information som producerats av aktörer som arbetar med främjande av ekonomiskt kunnande t.ex. vid våra publikevenemang och utbildningar och i olika kommunikationskanaler.

Seminarier och nätverk kring ekonomiskt kunnande

Finlands Bank och Myntmuseet deltar i genomförandet av Ekonomi i klartext-seminarierna för lärare. I september 2021 arrangerades seminariet som ett webbinarium vid Myntmuseet. Arrangörerna för de årliga seminarierna är Finans Finland rf, Finlands Bank, Börsstiftelsen, Ekonomi och ungdom TAT, Förbundet för lärarna i historia och samhällskunskap FLHS och Utbildningsstyrelsen.

  • Finlands Bank publicerar det nyhetsbrevet Ekonomisk kunskap för lärare fyra gånger om året. Prenumerera på nyhetsbrevet här.
  • Finlands Bank publicerar ett finskspråkigt nyhetsbrev riktat till nätverket av aktörer inom ekonomiskt kunnande fyra gånger om året.
  • På Finlands Banks webbplats finns en egen sida om främjande av ekonomiskt kunnande: Lär dig ekonomi.
  • Finlands Bank och Finansinspektionen är medlemmar i justitieministeriets delegation för ekonomihantering.

Invigningen av Centralen för ekonomiskt kunnande sänds på webben den 27 januari 2022. Läs mer om invigningen i vår evenemangskalender.