Besök

Finlands Banks myntmuseum är öppet tisdag–fredag kl. 11–17 och lördag–söndag kl. 11–16. Måndagar är museet stängt.

Museet är stängt följande dagar i 2022:
6.1.
15.–16.4
1.5
24.–26.6
5.11
6.12
23.–26.12

Under museets öppettider kan du besöka den permanenta och tillfälliga utställningen själv. Du kan också boka en guidad visning på förhand för din grupp. Museets guidade visningar är gratis och ordnas på finska, svenska och engelska enligt överenskommelse. En grundvisning tar ca 45 minuter. Den guidade turen ger en inblick i pengarnas och penningsystemens historia, Finlands Banks verksamhet som en del av Eurosystemet och finsk sedelkonst.

På grund av coronavirusläget är dock besökarantalet begränsat så att högst 20 personer samtidigt kan vistas i museet.

Anvisningar för ett tryggt museibesök.

Myntmuseet har två visningar om dagen. Den första visningen börjar kl. 11 och den senare kan börja antingen kl. 13, 14 eller 15.  Vänligen boka en visning i god tid på förhand.

På formuläret här nedan kan du framföra önskemål om lämplig tid för en visning för din grupp.

Obs! Den guidade visningen är bokad först när du får en bekräftelse per e-post.

Boka en visning