Myntmuseets publikevenemang i vår fokuserar på olika former av pengar, klimatförändringen och Finlands långsiktiga ekonomiska tillväxt

Nyhet
|

Andra teman för Myntmuseets publikevenemang våren 2022 är eurons 20-åriga existens, begränsningar i låntagningen och tillsyn av penningtvätt.

Genom publikevenemangen vill Finlands Bank främja medborgarnas ekonomiska kunnande och kännedomen om finansmarknaden. Målet är också att öka dialogen med allmänheten.

Evenemangen äger rum på webben, om inget annat anges. De sänds från Finlands Banks myntmuseum och börjar kl. 17. Inspelningarna av dem kan ses i efterhand på Myntmuseets webbplats.

Ti 1.2 Introduktionen av eurosedlar och euromynt
Europeiska centralbankens tidigare sedeldirektör Antti Heinonen

Ti 15.2 Finlands långsiktiga ekonomiska tillväxt och läget i de offentliga finanserna
Byråchef Meri Obstbaum och senior ekonom Jarkko Kivistö, Finlands Bank

Ti 1.3 Klimatförändringen och penningpolitiken - mot hållbar tillväxt
Direktionsmedlem Tuomas Välimäki

Ti 15.3 Digital euro - vad kunde det vara??
Ledande rådgivare Aleksi Grym, Finlands Bank

Ti 22.3 Lånetak, skuldkvotstak, maximal lånetid, amorteringstvång, bankbuffertar m.m. Behövs de?
Ledande makrostabilitetsexpert Peik Granlund, Finansinspektionen

Ti 5.4 Vad är det riktigt som händer i den kinesiska ekonomin?
Senior ekonom Juuso Kaaresvirta, BOFIT

Ti 19.4 Tillsyn av förhindrande av penningtvätt på Finansinspektionen
Byråchef Pekka Vasara, Finansinspektionen

Ti 26.4 Ekonomibok Nu: Osmo Soininvaaras bok ”2020-luvun yhteiskuntapolitiikka” (Samhällspolitik på 2020-talet)
Direktionens vice ordförande Marja Nykänen intervjuar politices licentiat Osmo Soininvaara 

Ti 3.5 Inflationen kan mätas, men hur förutspås prisutvecklingen för åren framöver?
Senior ekonom Harri Pönkä och ekonom Sami Oinonen, Finlands Bank

Ti 10.5 Kontanter i dagens samhälle
Konsumentombudsman Katri Väänänen från Konkurrens- och konsumentverket diskuterar. Moderator är avdelningschef Päivi Heikkinen från Finlands Bank.

Ytterligare upplysningar lämnas av Myntmuseets intendent Jaakko Koskentola, telefon 09 183 26 07, och kommunikationsexpert Katri Heikkinen, telefon 09 183 26 55.