Nästa Ekonomi i klartext-seminariet ordnas på hösten – boka din kalender redan nu!

Nyhet
|

Det årliga Ekonomi i klartext-seminariet erbjuder idéer och aktuell och fördjupad information till stöd för undervisning i ekonomi och ekonomiskt kunnande. Anmälan till höstseminariet 2022 har börjat.

Höstens Ekonomi i klartext-seminarium arrangeras den 8–9 september 2022 under två dagar på Finlands Banks myntmuseum (Snellmansgatan 2, Helsingfors). Du kan delta i seminariet på plats i Myntmuseet eller på distans och fritt välja att delta ena dagen eller båda dagarna.

I programmet ingår föreläsningar om aktuella ekonomiska teman och case-presentationer. Temat för den första seminariedagen den 8 september är Finlands ekonomi. Andra dagens tema den 9 september är ”Bättre koll på privatekonomin – ekonomiskt kunnande för unga”. Innehållet riktar sig framför allt till lärare i historia och samhällslära, matematik-, hushålls- och klasslärare, rektorer, studiehandledare och lärarstudenter. Alla inlägg hålls på finska.

Anmälan till seminariedagarna har börjat. Seminariet är gratis och deltagande kräver inte tidigare deltagande eller bakgrundskunskaper.

Arrangörer för seminarierna är Finlands Bank, Finans Finland rf, Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS, Utbildningsstyrelsen, Börsstiftelsen och Ekonomi och ungdom TAT.

Mer information om seminariet och anmälan finns på Finlands Banks webbplats:

https://www.suomenpankki.fi/sv/lar-dig-ekonomi/ekonomi-i-klartext-seminarierna/

Vill du få mer information om kommande seminariers program och datum? Prenumerera på nyhetsbrevet Ekonomisk kunskap för lärare här. Vi skickar ut nyhetsbrevet till lärare ca 4 gånger om året.

Ytterligare upplysningar lämnas av Finlands Banks kommunikationsexpert Katri Heikkinen: katri.heikkinen@bof.fi

Finlands Bank och Myntmuseet arbetar aktivt för att främja ekonomiskt kunnande. Myntmuseets uppgift är att främja medborgarnas kunskaper om ekonomin, Finlands Bank och Eurosystemet genom att sprida begriplig information.