Generation €uro-tävlingen går mot final

Nyhet
|

Lagen från följande gymnasier (i alfabetisk ordning) har kvalificerat sig för Generation €uro-tävlingens nationella final:

  • Kauniaisten lukio
  • Lahden yhteiskoulu
  • Ålands Lyceum

I den andra tävlingsomgången hade lagen i uppgift att ta fram en skriftlig analys av det ekonomiska läget och inflationsutsikterna i euroområdet och fatta beslut om styrräntan och andra penningpolitiska åtgärder. Svaren bedömdes av en expertjury från Finlands Bank, som också valde ut finalisterna.

Grattis till finalisterna och tack till alla deltagande lag!

De lag som kvalificerat sig för den tredje omgången deltar i Generation €uro-finalen som hålls den 6 april 2022 som ett hybridevenemang. Lagen ska muntligt presentera och motivera sitt nya förslag till ECB-rådets räntebeslut och eventuella andra penningpolitiska åtgärder.

Syftet med den europeiska Generation €uro-tävlingen är att hjälpa gymnasieelever och andra elever på andra stadiet att förstå penningpolitiken och bilda sig en uppfattning om dess konsekvenser för ekonomin. Eleverna får större inblick i centralbankens uppgifter då de får sätta sig in i hur räntebeslut fattas och hur andra penningpolitiska verktyg används och tillämpa en del av den information som ECB-rådet utnyttjar på sina sammanträden. Ett ytterligare syfte är att fördjupa elevernas kännedom om Eurosystemet och finansbranschen.

I Generation €uro tävlar fyrmannalag tillsammans med sin lärare och i tävlingen testas elevernas kunskaper i penningpolitik.

Generation €uro-tävlingen ordnas i flera euroländer. Arrangör i Finland är Finlands Bank. Tävlingen kulminerar våren 2022 i en nationell final och en internationell prisutdelningsceremoni i Europeiska centralbankens regi.

Mer information om Generation €uro-tävlingen och tidtabellerna finns på Finlands Banks webbplats och på Generation €uro-tävlingssidan.

Finlands Banks webbplats: https://www.suomenpankki.fi/sv/lar-dig-ekonomi/generation-euro/
Generation €uro-tävlingssidan: https://www.generationeuro.eu/sv-fi/home