Ekonomisk kunskap för lärare: Ekonomi i klartext-seminariet

Nyhet
|

Årets femte nyhetsbrev till lärare innehåller information om utbildningsseminariet Ekonomi i klartext som arrangeras nästa månad.

Ekonomi i klartext-seminariet 8–9.9 – Anmäl dig med senast 31.8

Det är igen dags för det årliga Ekonomi i klartext-seminariet för lärare, rektorer, studiehandledare och lärarstudenter. Temat för den första seminariedagen den 8 september är Finlands ekonomi. Andra da-gens tema den 9 september är ”Bättre koll på privatekonomin – ekonomiskt kunnande för unga”. Delta-gande är gratis och programmet ordnas som ett hybridseminarium vid Finlands Banks myntmuseum (Snellmansgatan 2, Helsingfors).

Du kan fritt välja att delta bara ena dagen eller båda dagarna. Du kan också välja mellan att delta på plats i Myntmuseet eller följa programmet på webben. I programmet finns gott om tid för gemensam diskussion och nätverkande med kollegor – också i samband med lunch. De förfriskningar som anges i programmet ingår i seminariet.

Anmäl dig här »

Anmälningstiden går ut den 31 augusti.

Programmet för de två seminariedagarna finns nedan.

Program 8.9.2022

Temat för den första seminariedagen den 8 september är Finlands ekonomi. Förmiddagens program be-står av expertanföranden. Eftermiddagens program är indelat i 15 minuters informationsinslag som delta-garna kan ställa frågor om. Dagens program arrangeras som ett hybridseminarium.

Kl. 08.30: Ankomst till Myntmuseet och morgonkaffe
Kl. 09.00: Välkomstord och öppningsanförande

Finlands Banks kommunikationschef Jenni Hellström
Kl. 09.05: Finlands ekonomi och penningpolitik
chef för Finlands Banks avdelning för penningpolitik och forskning Juha Kilponen
Kl. 09.45: Coronaårens inverkan på de ungas erfarenheter av sitt ekonomiska kunnande - Jämfö-relse av TAT:s enkät om ekonomiskt kunnande 2018 och 2022
specialsakkunnig Lauri Vaara, Ekonomi och ungdom TAT
Kl. 10.15: PAUS
Kl. 10.25: Vad händer om du dör – Hur mycket förlorar din familj? Bristen på livförsäkringar i Finland

forskningschef Olli Ropponen, Näringslivets forskningsinstitut ETLA
Kl. 10.55: Aktieägarens rättigheter
chef för juridiska ärenden, juris doktor Jesse Collin, Börsstiftelsen
Kl. 11.25 Sammanfattning av förmiddagens program
Kl. 11.30: Lunch (Restaurang Sunn)
Kl. 13.00-14.30: Eftermiddagens program består av informationsinslag

De korta inslagen ordnas digitalt.
Kl. 13.00: Parallella informationsinslag 1 & 2
Informationsinslag 1: Zaldo.fi har uppdaterats – gratis e-läromedel för hög- och lågstadiet 
Informationsinslag 2: En titt på nya läromaterial för TAT:s Businesskurser.
Expert Mari Hannola-Antikainen, Ekonomi och ungdom TAT
Kl. 13.30: Parallella informationsinslag 3 & 4
Informationsinslag 3: Börsstiftelsens ekonomitips för elever i högstadiet och andra stadiet.
Sakkunnig inom ekonomiskt kunnande Joonatan Naukkarinen och marknadsförings- och projektkoordina-tor Linnea Karjula, Börsstiftelsen
Informationsinslag 4: Programmet för inslag 4 meddelas senare
Kl. 14.00: Parallella informationsinslag 5 & 6
Informationsinslag 5: Så här blir vi lurade – dagens typiska bedrägerier.
Direktör med ansvar för bedrägeri och brottsbekämpning Niko Saxholm, Finans Finland rf
Informationsinslag 6: Företagande och företagarfostran på klarspråk.
Projektchef Miina Enjala, Ekonomi och ungdom TAT

Dagens program avslutas kl. 14.30.

Program 9.9.2022

Andra dagens tema den 9 september är ”Bättre koll på privatekonomin – ekonomiskt kunnande för unga”. Förmiddagens program består av expertanföranden. Under eftermiddagen hörs case-presentationer med konkreta exempel på ekonomiutbildningen vid olika skolor. Case-presentationernas teman diskuteras också på plats tillsammans. Dagens program arrangeras som ett hybridseminarium.

Kl. 08.30: Ankomst till Myntmuseet och morgonkaffe
Kl. 09.00: Välkomstord och öppningsanförande
Kl. 09.05: Unga vuxnas ekonomihantering i digitala miljöer

forskardoktor Jussi Nyrhinen, Jyväskylä universitet och verkställande direktör Juha Pantzar, Garantistiftelsen
Kl. 09.45: Introduktion till aktieinvestering– från unga till unga
Börsstiftelsens unga börsambassadörer
Klo 10.15: PAUS
Kl. 10.25: Stöd och verktyg för ekonomiundervisningen

Finlands Banks rådgivare för ekonomiskt kunnande Anu Raijas
Kl. 10.55: Aktuellt om ekonomiundervisning
undervisningsråd Kristina Kaihari, Utbildningsstyrelsen
Kl. 11.20: Sammanfattning av förmiddagens program
Kl. 11.30: LUNCH (Finlands Bank)
Kl. 13.00-15.10: Eftermiddagens program består av case-presentationer och diskussion

Case-presentationerna streamas bara delvis, distansdeltagare kan inte följa med slutdiskussionen.
Kl. 13.00: Genomgång av eftermiddagens program
Kl. 13.10: Case 1: Nätverket Yritteliäs Tampere: Företagarpedagogik och arbetslivsfärdigheter för alla åldrar
förstelärare och tutorlärare (OPS-agentti) Ville Lähdesmäki, Tammerfors stad
Kl. 13.55: PAUS
Kl. 14.15: Case 2: Främjande av ekonomiskt kunnande vid linjen för ekonomi och näringsliv

lektorer i historia och samhällslära Aulikki Leisku-Johansson och Eija Niskanen och eleverna vid Business Norssi, Tampereen yliopiston normaalikoulu
Kl. 15.00: Sammandrag av seminariet och avslutning

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet.

Välkommen till Myntmuseet

Finlands Banks myntmuseum presenterar pengarnas historia och centralbankens verksamhet i Helsing-fors centrum (Snellmansgatan 2, Helsingfors). Myntmuseet riktar sig till alla som är intresserade av eko-nomi och samhällsfrågor och passar därför utmärkt för besökare i alla åldrar. 

I och med att Centralen för ekonomiskt kunnande inledde sin verksamhet har främjande av ekonomiskt kunnande fått en större roll också i museets utställningar och guidningar. 

Du kan besöka museet själv under museets öppettider eller boka en guidad visning på förhand. Gratis visningar ordnas på finska, svenska och engelska enligt överenskommelse. Vi tar gärna emot elevgrupper - du kan boka ett besök direkt i vår kalender. 

Boka en visning »