Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024

Rahamuseon uutinen
|

Talousosaamisen toimijaverkostolle suunnattu ”Toiminnan mittaamisen ja vaikuttavuuden arviointi” verkostotilaisuus järjestettiin 23.4.2024 Suomen Pankin rahamuseossa. 

Rahamuseossa järjestetty talousosaamisen toimijaverkoston tilaisuus keräsi yhteen lähes 50 alan ammattilaisia ja asiantuntijoita syventymään toiminnan vaikuttavuuden arviointiin ja mittaamiseen. Synesis Oy:n Pekka Lavila avasi tilaisuuden inspiroivalla puheenvuorolla, joka haastoi meitä pohtimaan vaikuttavuuden arviointia monimutkaisissa ympäristöissä, joissa syy-seuraussuhteet eivät aina ole ilmeisiä. Lavila valotti myös ihmiskeskeistä vaikuttavuuslaskentaa esimerkkien avulla, kuten työperäisen maahanmuuton ja toisen asteen opiskelun kautta. 

Mette Ranta oikeusministeriöstä johdatti kuulijat talousosaamisen tutkimuksen ja OECD:n valmiiden talousosaamisen mittarien teemaan. Oikeusministeriö ja Suomen Pankki ovat OECD/INFE:n täysjäseniä, ja Suomessa tehdäänkin OECD/INFE:n mukaista talousosaamisen vertailututkimusta. Ilahduttavaa oli kuulla, että Suomen talousosaaminen ylittää OECD:n keskiarvon. Ranta kertoi myös tulevista suunnitelmista, kuten talousosaamisen tutkijaverkoston kehittämisestä ja syksylle suunnitellusta tapahtumasta. Pysykäämme siis kuulolla lisätietojen suhteen! 

Verkoston toimijat tarjosivat arvokkaita käytännön esimerkkejä toiminnan mittaamisesta. Minna Markkanen Takuusäätiöstä esitteli ekososiaalisen talousneuvonnan yhteiskehittämistä erityisesti ammattilaisten näkökulmasta. Katri Pellikka Marttaliitosta avasi laadun arvioinnin merkitystä neuvonnassa, painottaen ilahtumisen, positiivisen asiakaskokemuksen ja toimivan arjen kokemusta. Sanna Tenhunen Eläketurvakeskuksesta puolestaan valotti eläketiedon mittaamista, erityisesti Eläkebarometrin roolia subjektiivisen ja objektiivisen osaamisen arvioinnissa. Jenni Järvelä Nuorten yrittäjyys ja talous NYT:stä esitteli Yrityskylä-konseptia ja siihen liittyvää sovellusta, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia osaamisen ja oppimisen mittaamiseen. Tiina Etelämäki Vanhustyön keskusliitosta esitteli SeniorSurf-toimintaa, jonka tavoitteena on vahvistaa ikäihmisten digitaalisia taitoja. 

Tapahtuman loppupuolella saimme kuulla kaksi oikeusministeriön valtionavustuksen saaneiden hankkeiden esittelyt, Rahapelaamiseen liittyvän velkaantumisen ehkäiseminen yhteiskunnallisella tasolla (RAVE) ja Koti ja koulu nuorten kuluttaja- ja talousosaamisen mahdollistajana (CONFIN-SKILLS). Nämä hankkeet eivät ainoastaan tuota uutta tietoa ja näkökulmia, vaan myös käytännön työkaluja ja menetelmiä laajemmin hyödynnettäväksi. 

Päivän päätteeksi jaettu Talousosaamisen edistäjä 2023 -tunnustus Takuusäätiölle sekä kunniamaininta Nordean Customer Community Engagement -tiimille osoittavat, että panostukset talousosaamisen edistämiseen tunnustetaan ja niitä myös arvostetaan. Näiden tunnustusten myötä kannustetaan muita toimijoita ja organisaatioita osallistumaan yhteiseen ponnistukseen kansallisen talousosaamisen parantamiseksi. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että talousosaamisen edistämisen verkostotilaisuus tarjosi paitsi uutta tietoa ja näkemyksiä, myös konkreettisia esimerkkejä toiminnan mittaamiseen ja vaikuttavuuden arviointiin. Jatkossa on tärkeää jatkaa avointa vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jotta voimme edetä kohti yhteistä päämääräämme: maailman parasta talousosaamista vuoteen 2030 mennessä. 

Alla tilaisuuden esitykset: