Rahaviikkoa vietetään 21.-25.3.2022

Rahamuseon uutinen
|

Global Money Week -teemaviikko on vuosittainen maailmanlaajuinen OECD:n organisoima kampanja, jonka tavoitteena on saada lapset ja nuoret tietoisiksi taloudesta ja opettaa heille taloudellisessa päätöksenteossa tarvittavia tietoja, taitoja, asenteita ja käyttäytymistä. Suomessa teemaviikkoa vietetään nimellä Rahaviikko ja se järjestetään 21.-25.3.2022.

Meillä Suomessa yläasteelle ja toisen asteen opiskelijoille suunnatun teemaviikon materiaali koostuu verkkoluennoista, peleistä ja erilaisista tehtävistä. Materiaalit ovat maksutta saatavilla rahaviikko.fi -verkkosivustolla. Materiaalit ovat suomeksi.

Rahaviikon järjestäjinä toimivat Finanssiala ry, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Marttaliitto, Nuori Yrittäjyys ry, Pörssisäätiö, Takuusäätiö ja Talous ja nuoret TAT. Opetushallitus ja Suomen Pankki toimivat teemaviikon suojelijoina. 

Rahaviikon teemat 2022 eri päiville ovat:

  • Ma 21.3. – Taloustaidot digiympäristössä
  • Ti 22.3. – Vastuullinen kuluttaminen
  • Ke 23.3. – Säästäminen ja sijoittaminen
  • To 24.3. – Lainat, vakuutukset ja eläkkeet
  • Pe 25.3. – Yrittäjyydestä uravaihtoehto

Lue lisää rahaviikosta ja tutustu ohjelmaan: http://rahaviikko.fi/

Suomen Pankki ja rahamuseo edistävät aktiivisesti talousosaamista. Rahamuseon tehtävänä on edistää kansalaisten tietämystä taloudesta, Suomen Pankista ja eurojärjestelmästä jakamalla ymmärrettävää tietoa. Talousosaamiskeskuksen toiminta rahamuseossa edistää suomalaisten talousosaamista ja tukee tulevaa kansallista talousosaamisstrategiaa, jota johtaa oikeusministeriö.

Lisätietoja: