Talousosaamisen kansainvälinen vertailu julkaistu

Rahamuseon uutinen
|

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n kansainvälinen talousopetuksen verkosto INFE julkaisi 14.12. vuoden 2023 kansainvälisen vertailun aikuisten talousosaamisesta. Talousosaamisen kysely toteutettiin 39 maassa.

Tämän äskettäin julkaistun vertailun mukaan suomalaisten talousosaaminen on 39 maan joukossa hyvin lähellä keskiarvoa. Kansalliset tulokset julkaistiin jo aiemmin tänä vuonna.

Suomen talousosaamisen kokonaisindikaattori on 65/100, kun kaikkien maiden keskiarvo on 60/100. Myös taloudellisessa tietämyksessä, käyttäytymisessä ja asenteissa olimme samaan tapaan vähän kaikkein maiden keskiarvon yläpuolella. Sen sijaan taloudellinen hyvinvointi, joka pitää sisällään taloudellisen resilienssin ja subjektiivisen taloudellinen hyvinvoinnin, on suomalaisilla kaikkien maiden keskitasoa. Digitaalisessa talousosaamisessa olemme tosin selvästi kaikkien maiden keskiarvoa korkeammalla tasolla.

Julkaistu raportti mahdollistaa talousosaamisen eri osa-alueiden tarkastelun. Sen avulla näemme, missä osa-alueissa eri väestöryhmät ovat hyviä ja missä he puolestaan tarvitsevat tukea. Suomen tuloksissa nuorten aikuisten ja naisten talousosaaminen on muita maita heikompaa verrattuna koko väestöön.