Penningpolitiska utmaningar, konjunkturprognos och Risto Rytis liv på Myntmuseets program i höst

Nyhet
|

Myntmuseets publikevenemang hösten 2022 fokuserar också på finansiell stabilitet, klimatstresstester och bostadsskuldsättning.

Genom publikevenemangen vill Finlands Bank främja medborgarnas ekonomiska kunnande och kännedomen om finansmarknaden. Målet är också att öka dialogen med allmänheten.

Evenemangen hålls på Finlands Banks myntmuseum, Snellmansgatan 2. De kan också följas live på nätet. Evenemangen börjar kl. 17 och inspelningar av dem kan ses i efterhand på Myntmuseets webbplats.

 

Ti 4.10           Nya utmaningar för penningpolitiken - snabb inflation, avtagande ekonomisk tillväxt och stigande skuldsättning

Avdelningschef Juha Kilponen

Ti 18.10         Bankernas klimatstresstester: vad testas och varför?

Riskexpert Deni Seitz, Finansinspektionen

Ti 25.10         Ekonomibok Nu: Me halusimme kaiken (Vi ville ha allt)

Bankdirektör Marja Nykänen intervjuar författaren Minna Sarantola-Weiss, Elos chefsekonom Tiina Helenius och redaktören Unto Hämäläinen om de omvälvningar som inträffade i slutet av 1980-talet i anslutning till bland annat avregleringen av bankerna och inom geopolitiken.

Ti 1.11            Hur skulle en kraftig höjning av räntorna påverka de finländska bolånetagarnas skuldbetalningsförmåga?

Senior rådgivare Jukka Vauhkonen

Ti 8.11           Ekonomibok Nu: Kylmästi laskeva mies - Talousvaikuttaja Risto Rytin elämä (En kallt kalkylerande man - den ekonomiska opinionsbildaren Risto Rytis liv)

Chefdirektör Olli Rehn intervjuar bokens författare, professor emeritus Sakari Heikkinen och docent Seppo Tiihonen.

Ti 15.11          Problem i nätbanken - vad är tillsynsmyndighetens roll?

Byråchef Markku Koponen, Finansinspektionen

Ti 20.12         Finlands Banks nya konjunkturprognos och analys av de offentliga finanserna

Byråchef Meri Obstbaum och rådgivare Jarkko Kivistö

 

Ytterligare upplysningar lämnas av Myntmuseets intendent Jaakko Koskentola, telefon 09 183 26 07.