Finlands Bank 1918

Utställning
|

Denna utställning skildrar Finlands Banks verksamhet under inbördeskriget. Utställningen belyser också följderna av kriget för Finlands penningekonomi och betalningsmedel.

Finska inbördeskriget utkämpades från januari till maj 1918 mellan senaten i Finland, dvs. den dåvarande regeringen, och upprorsmännen i Finlands folkkommissariat.

Senatens armé utgjordes av de vita trupperna, medan Finlands röda garde bildade folkkommissariatets styrkor. Tysklands armé anslöt sig till kriget på de vitas sida i april 1918 och ryska soldater stred på de rödas sida.

Kriget var väldigt blodigt. Också i efterspelet till kriget miste många röda soldater från förlorarsidan livet i avrättningar och fångläger.

Finlands Bank var i tre månaders tid underställd det röda folkkommissariatet. Senaten blev därför tvungen att ta till nödlösningar under kriget för att ersätta förlusten av Finlands Bank.

Utställningen visades 31.1.–30.9.2018. i Myntmuseum. Utställningens websida.