Vastuullinen sijoittaminen tänään ja huomenna

Rahamuseon tapahtuma
|

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa perinteisten talouslukujen lisäksi myös olennaisten ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien tietojen huomioimista. Vastuullinen sijoittaminen on kehittynyt viimeisten parin vuosikymmenen aikana merkittäväksi osaksi globaalia sijoitustoimintaa.

Vastuullinen sijoittaminen tänään ja huomenna -luento käsittelee alan kehitystä ja erityisesti tulevaisuutta ottaen huomioon sekä muutokset että haasteet sääntelyssä, mittaamisessa ja viherpesun tunnistamisessa. Luennon aikana vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten toteuttaa vastuullisuutta eri omaisuuslajeissa? Miten arvioida varainhoitajia vastuullisuudessa? Mitä voidaan odottaa vastuulliselta sijoittamiselta huomenna?

Puhujina toimivat kaksi viime vuonna julkaistun ”The Responsible Investor” -tietokirjan kirjoittajaa, joilla on pitkä kokemus vastuullisesta sijoittamisesta. Anna Hyrske toimii Suomen Pankin johtavana vastuullisuusasiantuntijana ja Magdalena Lönnroth on salkunhoitaja Kirkon eläkerahastossa.

Tilaisuuden esityskalvot:

Tilaisuuden videotaltiointi:

Tämä tilaisuus on osa Studia monetaria -luentosarjaa. Studia monetaria -luentosarjan aiheet liittyvät Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan toimialaan ja historiaan. Luennoijat ovat alansa huippuasiantuntijoita ja työskentelevät pääosin Suomen Pankissa ja Finanssivalvonnassa. Sarjan luennot ovat yleistajuisia, eikä niiden seuraamiseen tarvita erityisiä taustatietoja. Yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun.