Rahanpesun estämisen valvonta Finanssivalvonnassa

Rahamuseon tapahtuma
|

Rahanpesu tarkoittaa rikoksella saatujen varojen muuttamista toiseen muotoon ja kätkemistä viranomaisilta. Luennon aiheina ovat mm. miten laajasti rahanpesua arvioidaan Suomessa tapahtuvan ja kuinka eri viranomaiset torjuvat sitä. Samalla kerrotaan kansallisesta rahanpesun riskiarviosta ja Finanssivalvonnan omasta arviosta rahanpesun riskien osalta.

Painopisteenä on Finanssivalvonnan toiminta rahanpesun estämisessä: miten valvomme eri toimijoita ja mitä edellytämme niiden tekevän rahanpesun estämiseksi. Lopuksi käsitellään uusimpia kehityssuuntia rahanpesun torjunnassa EU:ssa ja Suomessa.

Puhujana toimistopäällikkö Pekka Vasara, Finanssivalvonta. 

Tilaisuuden esityskalvot:

Tilaisuuden videotallenne:

Tämä tilaisuus on osa Studia monetaria -luentosarjaa. Studia monetaria -luentosarjan aiheet liittyvät Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan toimialaan ja historiaan. Luennoijat ovat alansa huippuasiantuntijoita ja työskentelevät pääosin Suomen Pankissa ja Finanssivalvonnassa. Sarjan luennot ovat yleistajuisia, eikä niiden seuraamiseen tarvita erityisiä taustatietoja. Yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun.