Puhutaan rahapolitiikasta – miksi EKP uusii strategiansa?

Pääjohtajan esiintymiset
Rahamuseon tapahtuma
|

Eurojärjestelmän rahapolitiikan tavoite on hintavakaus. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi EKP:n neuvosto on määritellyt rahapolitiikan strategian, joka koostuu hintavakauden kvantitatiivisesta määritelmästä sekä sitä tukevasta taloudellisesta ja rahatalouden analyysista.

Nykyisen strategian mukaisesti hintavakaus on määritelty kuluttajahintojen vuotuisena nousuna, joka on lähellä mutta alle kaksi prosenttia. Hintavakauteen pyritään keskipitkällä aikavälillä siten, että yhdenmukaisella kuluttajahintaindeksillä mitatun inflaation tulisi olla kahden prosentin alapuolella mutta lähellä sitä.

Vastatakseen taloudellisessa ympäristön muutoksen luomiin haasteisiin EKP:n neuvosto on päättänyt käynnistää rahapolitiikan strategiansa uudelleenarvioinnin perussopimukseen kirjatun hintavakaustehtävän rajoissa. EKP:n neuvosto noudattaa uudelleenarvioinnissa kahta perusperiaatetta: arviointi tehdään perusteellisen analyysin pohjalta ja avoimin mielin.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kertoo strategiatyöstä rahamuseossa kaikille avoimessa tilaisuudessa 4.2. klo 17 alkaen.

Esityskalvot:

Tilaisuuden videotallenne: