Målning och teckning

Komiska familjer
Vad badar Finland i?
Spelkort
Serier 
Ordspråk


Komiska familjer

De målade och tecknade korten presenterar konstnärernas visioner om finländarna år 2067 och deras yrken. Konstnärerna är elever vid Helsingin kuvataidelukio


Viljami Graniittiaho
Ny familj
2016
Digital målning

Verket skildrar en möjlig familj i en ny värld. En neuroforskare med sin partner, som förebygger allt vanligare förekommande ekokatastrofer, och deras trädgårdsplanerarvän.


Karoliina Joenkari
Utan titel
2016
Träfärgpennor


Siru Kivinen
Hemlösa gatumusikanter
2016
Akvarell

Idén till verket har kommit nära ifrån, från mitt eget liv och en tänkbar framtidsutsikt. Som barn ville jag bli konstnär och jag fick höra att man inte kan leva på konsten. Jag vill inte heller leva utan den, och därför tänker jag göra ett försök. Om det för mig ut på gatan, så får det göra det. Leve Finland.


Anni Matikainen
Utan titel
2016
Akvarell

Jag blev insipirerad av arbetsuppgiften, där man skulle beskriva en familj om femtio år. Jag lyfte fram det futuristiska med barnens färggranna hår och cyborgdelar. Verket har inget namn.Anni Ståhlberg
Subscribelssons
2016
Täckfärg, målning

Motivet för verket var att skapa en vision om hurdana yrken det finns i Finland i framtiden. Jag spekulerade om de sociala mediernas fortsatt växande popularitet och hur det kunde vara möjligt att få mat på bordet genom att göra videofilmer som läggs ut på nätet. Jag gjorde bilderna med den teknik som passar mig bäst, målning med vattenlöslig pastell.


Miisa Törmänen
Framtidens hopp
2016
Digital målning

Verket skildrar hur människorna med tiden själva utvecklas till vapen och närmare medelpunkten för ett ständigt avancerande kärnvapenkrig, som beskrivs av en minskad humanitet och ökad mekanik i människokroppen, liksom också de extrema förändringarna i den personliga beväpningen.


Jenni Vesanen
Framtidsfamiljen
2016
Digital målning

Uppgiften var att skapa en slags uppsättning kort som beskriver finländska familjer och andra grupper om 50 år. Jag försöker i mina arbeten förmedla den ökade mångkulturalismen i Finland, den teknologiska utvecklingen samt betoningen av sociala faktorer i framtidens yrken.


Ylva Wahlström
Sund hedonism
2016
Pastellkrita

Jag funderade över möjligheterna att i en virtuell verklighet uppleva sådant som av hälsomässiga orsaker är förbjudet i det verkliga livet. Jag ville göra mina verk provocerande och tankeväckande och valde därför att som upplevelser skildra droger.


Vad badar Finland i?

Konstnärerna i serien Vad badar Finland i 2067? är elever vid Helsingin kuvataidelukio.


kuva

Anna Alava
Utan titel
2016
Plast och teckning

Med ökad konsumtion har också mängden sopor ökat. Återvinningen och avfallshanteringen har gått mot det bättre, men situationen kunde vara ännu bättre. Jag hoppas att mitt verk skulle inspirera människorna att konsumera mindre och återanvända mer.


kuva

Viljami Graniittiaho
Utan titel
2016
Akvarell


kuva

Cilla Heldan
Utan titel
2016
Akvarell


kuva

Eeva Immonen
Utan titel
2016
Teckning


kuva

Liisa Kantokorpi
Utan titel
2016
Akvarell


kuva

Josua Kerkis
Utan titel
2016
Akvarell


kuva

Nenna Koponen
Utan titel
2016
Akvarell


kuva

Marika Lahdenperä
Utan titel
2016
Akvarell


kuva

Emma Lehtinen
Utan titel
2016
Akvarell


kuva

Anni Matturi
Utan titel
2016
Akvarell


kuva

Elina Ojanen
Utan titel
2016
Akvarell


kuva

Suvi Pensala
Utan titel
2016
Akvarell


kuva

Mona Rantala
Utan titel
2016
Akvarell

Finlands styrka är nu och i framtiden naturen, särskilt vattnet och snön. På annat håll i världen kan vattenreserverna minska och rentav ta slut, varför vatten blir en värdefull naturtillgång som fortfarande förekommer i Finland. Jag har skildrat framtidens finländare i rent, iskallt vatten.


kuva

Tuulia Rytkönen
Utan titel
2016
Akvarell


kuva

Marjatta Sutela
Utan titel
2016
Akvarell


Spelkort

Juulia Ulpuvaara
Spelkort
2016
Digitaalinen maalaus

Korten föreställer gestalter från min och min ”systers” fantasivärld Arai (klöver), Skay (ruter), Toku (spader) och Reid (hjärter), som lever isolerade på en ö efter att den mänskliga civilisationen nästan helt kollapsat i en värld förstörd av miljögifter och föroreningar. Arai, Skay och Toku är genmanipulerade forskningsobjekt, vars ursprungliga forskningssyfte var att skapa människor som klarar sig i kargare förhållanden än i dag då framtiden ter sig mörk. En del av de genmanipulerade människorna är avsedda som slavar, en del är avkomlingar till föräldrar som önskat få genbehandling för sina barn. Gestalterna har huvudsakligen vuxit upp i stora anstalter sedan de var barn, såsom på den ö där Arai, Skay, Toku och Reid bor. Anstalten på ön har varit övergiven sedan deras barndom. Reid är den enda människan av de fyra. I en värld utan civilisation där nästan all gammal kunskap är glömd finns det knappt någonting att bekymra sig för. Robotar och djurvarelser med lägre intelligensnivå sköter växthusen och allting löper relativt lugnt, såvida man bortser från slumpmässiga möten med mutanter, rymdvarelser och miljöhoten från en instabil värld. Världen har skapats som en flyktväg för oss barn, när allting inte går som planerat i livet.Serier

Enruteserier, som berättar om pengar, inkomster och hur det är att inte ha några pengar. Synvinklarna är kritiska, beundrande, ironiska och satiriska. Av serierna framgår också konstnärernas egna åsikter. Konstnärerna är elever vid Helsingin kuvataidelukio.


Jaana Aaltonen
Kanske i övermorgon
2016
Tusch och blyertspenna på papper

Verket skildrar människornas olika uppfattningar om hur mycket pengar man har, samtidigt som det behandlar avvikande åsikter om vad som är ett bra användningsändamål för pengarna.


Eleonora Bergholm
Utan titel
2016
Tusch och blyertspenna på papper

Jag vill med min serie kommentera de knep som används i butikerna för att få människorna att köpa och konsumera. Jag lyckades avbilda dessa situationer i min serie.


Janne Granlund
Utan titel
2016
Tusch och blyertspenna på papper


Noora Hovatov
Nedskäringar
2016
Tusch och blyertspenna på papper

Utgångspunkten för verket var de nedskärningar som gjorts i år och särskilt de som drabbats av nedskärningarna. Jag ville med mitt arbete berätta eller snarare lyfta fram vad nedskärningarna kan medföra. Verkets titel är rätt och slätt ”Nedskärningar”.


Jerri Keto
Massiv
2016
Tusch och blyertspenna på papper

Med mitt verk vill jag visa hur Finland hela tiden blir allt mer mångkulturellt.


Jasmiina Kuronen
Utan titel
2016
Tusch och blyertspenna på papper


Kiia Laurila
Young money cash money
2016
Tusch och blyertspenna på papper

Verket skildrar klyftan mellan generationerna och hur äldre människor inte förstår de ungas ekonomiska trångmål.


Ella Nikulainen
Pengarna avgör
2016
Tusch och blyertspenna på papper

Mitt arbete utgår från pengarnas betydelse i dagens samhälle. Pengar värdesätts allt mer och betraktas som ett mått på framgång.


Anna-Maria Närä
Utan titel
2016
Tusch och blyertspenna på papper


Meri Partanen
Utan titel
2016
Tusch och blyertspenna på papper


Olivia Pihamaa
Utan titel
2016
Tusch och blyertspenna på papper


Jade Rantala
Utan titel
2016
Tusch och blyertspenna på papper


Taru Saarelainen
Leikkausbingo
2016
Tusch och blyertspenna på papper

Denna enruteserie har titeln nedskärningsbingo och har fått sin inspiration från regeringens ibland huvudlösa nedskärningar


Anzhej Soboleva
Utan titel
2016
Tusch och blyertspenna på papper


Ordspråk

Konstnärerna har återgett ordspråk och talesätt i anslutning till pengar i form av akvareller. Konstnärerna är elever vid Helsingin kuvataidelukio.


kuva

Erika Airo
Den girige är snar att ta men sen att ge
2016
Akvarell

Då jag läste talesättet visste jag genast att jag ville göra en modern version som passar in i dag. Jag ville skildra det som en girig, egocentrisk människa, som sträcker sig i alla riktningar för att roffa åt sig allt som går att få tag i. Ändå är denna giriga människa så egocentrisk att hon inte kan ge till andra ens när det går till ett gott ändamål. Jag gjorde bilden, eftersom dagens människor alltför ofta verkar vara sådana.


kuva

Nelli Honkela
Ha pengar som gräs
2016
Akvarell

Avsikten var att illustrera det gamla talesättet i ett modernare ljus. Nuförtiden har de rika råd att köpa vilka onödiga saker som helst bara för att framhäva sin rikedom, så även om får inte längre är aktuella i dagens stadsmiljö, har den rike unge mannen i min målning ändå köpt sig ett får. Och det bekommer honom inte alls, fastän hans nya förvärv äter hans pengar, eftersom han har så det räcker till för ännu fler.


kuva

Fanni Ihalainen
Också gräset är grönare på andra sidan
2016
Akvarell


kuva

Lea Ala-Ilomäki
Med dollartecken för ögonen
2016
Akvarell

Som inspirationskälla till verket fungerade uttrycket ”Med dollartecken för ögonen”. Personen i centrum av målningen har girighetens maniska blick.


kuva

Mimosa Isomäki
Håll hårt i pengarna
2016
Akvarell


kuva

Jeremias Jokila
Ätande får
2016
Akvarell

Uttrycket ”Pengar som gräs.” Grönt associeras med pengar + gräs är grönt + får äter gräs = Fåret äter pengar.


kuva

Iiris Korjus
Pengar växer inte på träd
2016
Akvarell

Ordspråk är i allmänhet lekfulla och lustiga. Jag vill i mitt arbete återge en liknande ironi, som framgår av ordspråket ”Pengar växer inte på träd”. Därför placerade jag en som drömmer om pengar att kråma sig framför en växt som kallas penningträd. Det ger ordspråket en ny innebörd och komisk synvinkel!


kuva

Veli-Matti Koskikallio
Rik med armarna i kors
2016
Akvarell

Det går inte att bli rik om man bara sitter med armarna i kors – eller gör det? Jag ville visa hur detta uttryck inte gäller för vissa personer i vårt samhälle.


kuva

Anniina Marjakangas
Billiga är dårens nöjen, idiotens gratis
2016
Akvarell

Verket får sin inspiration från detta talesätt och målningen föreställer dåren och idioten. I målningen behöver dåren någon form av materia, i detta fall en kniv, att skära sig med för nöjes skull, medan idioten skrattar i mjugg åt dårens förehavanden.


kuva

Juha Nguyen
Man blir inte rik med armarna i kors
2016
Akvarell


kuva

Janni Perttunen
När myntets klang i kistan hörs, till himlen själen genast förs
2016
Akvarell

Verket begrundar människans förhållande till välgörenhet och vad de yttersta orsakerna till en donation ibland kan vara – utan att ändå skuldbelägga någon.


kuva

Suvi Reponen
Pengar kommer till pengar
2016
Akvarell

Som inspirationskälla till arbetet fungerade talesättet ”Pengar kommer till pengar”. Verket bottnar i tanken på hur pengar i allmänhet landar i händerna på några få utvalda och enbart snurrar runt inom denna lilla priviligierade krets, och de som hör till den vågar inte kliva utanför.


kuva

Julia Salonen
En dropp i havet räknas inte
2016
Akvarell


kuva

Rosanna Tengvall
Allt är inte guld som glimmar
2016
Akvarell


kuva

Maria Tiihonen
Går i rad som fattig mans grisar
2016
Akvarelli

Till en början tänkte jag måla en solig bild, där söta små grisar kilar omkring efter varandra på en åker. Inspirationen infann sig emellertid inte och jag bestämde mig för att vända upp och ner på hela idén. Så föddes ett verk där stora och grova galtar i sin gråa värld marscherar på jobb till slakteriet.”Fattig mans grisar” har blivit vuxna och deras enda möjlighet att överleva är att hanka sig fram i gräsliga arbetsförhållanden. Är det inte så att ironi är den bästa källan till inspiration?


kuva

Tytti Tuomola
Ebb i kassan
2016
Akvarelli

Beskriver de studerandes livssituation.