Fotografi

Vad kunde i framtiden vara värt pengar?
Postkort till framtiden
Pengar och framtiden
Framtidends finländare 


Vad kunde i framtiden vara värt pengar?

Emma Kataja svarar med sina portträtt på frågan vad som i framtiden kunde vara värdefullt eller något som inte finns att få ens för pengar. Det som uppfattas som värdefullt i framtiden är bl.a. naturvärden, vatten och dyrbara livsmedel, t.ex. kaffe. Sådant som inte finns att få för pengar ens i framtiden är bl.a. visdom, mental hälsa, vänskap och odödlighet. Emma Kataja studerar vid Helsingin kuvataidelukio


kuva

kuva

kuva

kuva

kuva

kuva

kuva

Emma Kataja
Vad kunde i framtiden vara värt pengar eller något som inte finns att få ens för pengar?
2016
Fotografi


Postkort till framtiden

Postkortsserier med temat ”Hälsningar till framtiden!". Verken dryftar vad vi har i dag som om 50 år kan vara historia, sådant som man endast kan minnas. Vad genomgår just nu förändringar och kommer inte längre att finnas kvar i oförändrad form 2067? Konstnärerna är elever vid Helsingin kuvataidelukio.


kuva

kuva

kuva

Raymi Alihaanperä
Utan titel
2016
Utskrift

Jag ville med mina bilder berätta att man i framtiden uppskattar det förgångna och bevarar historiska skulpturer.


kuva

kuva

Maija Karhula
Utan titel
2016
Utskrift

Verket består av tre lekfulla bilder med hälsningar till framtiden. Bildernas motiv hänför sig till minnen och det förgångna och är sådant som man kanske inte längre ser i framtiden.


kuva

kuva

kuva

Saara Klintrup
Utan titel
2016
Utskrift


kuva

kuva

kuva

Sofianna Lastikka
Utan titel
2016
Utskrift


kuva

kuva

Essi Lindgren
I förändring
2016
Tulostus

Fotografierna har fått sin inspiration av hur byggen skymmer den bekanta gatubilden och av de stora byggnadsprojekten som pågår i Helsingfors. Kända landmärken och områden omgärdas av ställningar och byggnadsmaterial. Det utmärkande kännetecknet för platsen finns ändå kvar, när miljön runtomkring förändras.


kuva

kuva

Katja Lindell
Utan titel
2016
Utskrift

Hälsningar till framtiden! Vid Fiskehamnen finns i dag ett enormt bygge. Månntro byggnaderna ser ålderdomliga ut redan år 2067?


kuva

kuva

kuva

Ilona Palander
Utan titel
2016
Utskrift

Verket har inget namn. Uppgiften var att göra postkort till framtiden om sådant som i dagens läge är bra eller dåligt. Jag var inne i centrum och letade efter idéer. Jag stötte då på en demonstration mot regeringens nedskärningar och valde den till mitt motiv.


kuva

kuva

Viivi Ponnikas
Utan titel
2016
Utskrift


kuva

kuva

kuva

Moby Siivonen
Arvon mitta
2016
Utskrift

I mitt arbete ville jag lyfta fram en aktuell fråga – de studerandes ställning i samhället. Eftersom en studerande kan vara vem eller vad som helst, var det svårt att närma sig ett tema som berör alla studerande. Jag valde humaniteten som min approach, eftersom den berör oss alla. Jag känner mig trygg i mitt hemland, men min framtid är ändå förenad med stora rädslor. Undervisningen är av utmärkt kvalitet i Finland och jag vill inte se att man ger avkall på den.


Pengar och framtiden

Konstnärerna har i sina bilder kombinerat betydelser som hänför sig till pengar och framtiden. Vad är pengarnas betydelse i framtiden? Hur förtjänar vi vårt uppehälle? Konstnärerna är elever vid Helsingin kuvataidelukio.


kuva

Savanna Hamaro
Wash your mouth
2016
Digital bild

Mitt arbete berättar om hur pengarna talar för oss. Samhället kretsar runt de rika och därigenom har de ett stort inflytande.


kuva

Aino Koivisto
Utan titel
2016
Digital bild


kuva

Veli-Matti Koskikallio
Bortkastade möjligheter
2016
Digital bild

Yrkesskickligheten ökar med tiden som besparingar på banken. Den går emellertid lätt till spillo. Färdigheterna glöms bort om man inte använder dem.


kuva

Katja Lindell
Utan titel
2016
Digital bild

Det råder brist på rent vatten i världen redan i dag. Om femtio år kan sötvatten vid sidan av andra naturresurser vara en av de värdefullaste tillgångarna i Finland.


kuva

Isa Nurmi
Utan titel
2016
Digital bild


kuva

Sanni Puoskari
Välstånd från naturen
2016
Digital bild

Jag fick impulsen av att kombinera pengar och natur. Våra sedlar har bytts ut mot kreditkort och pengarna kommer att förändras ännu ytterligare. Naturen borde vara viktig också i framtiden.


kuva

Elias Tauria
Skåra
2016
Digital bild

Inspirationskällan till verket var en analys av pengarnas roll i framtiden. Verket utgår från en framtid, där pengar inte har någon ekonomisk betydelse, och pengar alltså kunde användas som material. Verket studerar också människan och vansinnet i att eftersträva perfektion och hur ovidkommande det är sett från framtiden. Den yttersta uppgiften för människans huvud är att endast fungera som en bok, där pärmens ansikte blickar tomt mot framtiden.


kuva

Lotta Veirto
Digits
2016
Digital bild

Jag ville i mitt verk skildra digitaliseringen och Finlands framtid. Allting blir allt mer virtuellt och pengarna är inget undantag. Innovationerna har ändå sitt ursprung i människan. För att förverkliga dem behöver vi kreativitet, kunskap och mänsklighet.


Framtidens finländare

Inka Mattila och Sara Taussi begrundar i sina bilder vad som genomgår en förändring nu och vilka företeelser som i framtiden är annorlunda jämfört med år 2017. Hur kunde dessa företeelser framträda i ett porträtt? Det föder tankar om bl.a. folkvandringar, immigration, en ny slags finländare, teknologi på huden och förändrade könsroller. Mattila och Taussi är elever vid Helsingin kuvataidelukio.


kuva

kuva

Inka Mattila
Framtidens finländare
2016
Fotografi


kuva

kuva

kuva

Saara Taussi
Framtidens finländare
2016
Fotografi