Vad lever Finland av 2067?

Myntmuseets storutställning 2017 blickar modigt in i framtiden. De begåvade eleverna vid Helsingin kuvataidelukio och Vaskivuoren lukio presenterar för oss världen om 50 år. 

Hur ser Finland ut 2067? Vilka är våra näringsgrenar? Vad är värdefullt? Vad innebär finskhet om 50 år?

Dessa perspektiv öppnas i utställningen med konstens medel. De unga konstnärerna har skapat sina egna visioner om framtidens Finland. 

Eleverna vid det bildkonstinriktade gymnasiet Helsingin kuvataidelukio berättar med sina högklassiga och insiktsfulla teckningar, skulpturer, videoverk och animationer alla på sitt sätt hur vår värld utvecklas. 

Eleverna vid det musikinriktade gymnasiet Vaskivuoren lukio har i sin tur själva komponerat och redigerat musikvideor, vars världsbilder skapar en flerdimensionell syn på framtiden. I en pjäs som bygger på improvisation kastar sig eleverna med hela sin personlighet in i sin vision.

Helsingfors bildkonstgymnasium – Torkkeli – är ett gymnasium med särskild uppgift med fokus på bildkonst och visuell framställning. Elevernas studieprogram omfattar bildkonstämnen, såsom bild- och konsthistoria, målning och teckning, konstgrafik, bildhuggeri, keramik, textilkonst, multimedia, design och arkitektur, digital framställning samt fotografering och film. Skolan har cirka 580 elever.

Vaskivuoren lukio har cirka 1 000 elever, varav 120 studerar vid musik- och dansgymnasiet. Gymnasiet har dessutom en medielinje. Skolan är känd för specialkunnande inom informationsteknik, matematisk-naturvetenskaplig inriktning samt dans och musik. Körsång, musikteater, bandspelning och ljudteknik är de mest kända inom musikområdet. I Vaskivuoren lukio värdesätts kreativitet och konstfostran.

Utställningens mångkonstnärliga helhet bjuder på en fascinerande resa med dagens ungdomar och ger en inblick i deras uppfattning om framtiden. Välkommen till år 2067!

Utställningen pågår 24.1–21.1.2018. Det är också möjligt att bekanta sig med verken på utställningen på myntmuseets webbplats och i de sociala medierna.


kuva
kuva
kuva
kuva