Nationens egendom

Konst och kåserier från det 100-åriga Finland

Finlands Banks konstsamling bildar ett unikt allkonstverk. Det innebär inte en homogen linje gällande stilriktning och anskaffningar, utan en samling verk som belyser även överraskande sidor av olika skeden i vår nationella konst från autonomins tider till dags dato.

 Fasta monumentalverk från Juho Rissanens glasmålning till Rut Bryks keramikrelief speglar bankens strävan att vid var tid förnya sin arbetsmiljö med aktuell och framstående konst. De stora beställningarna efter kriget gick till kvinnliga konstnärer, såsom Bryk, Dora Jung och Eva Anttila. Senast nu är det skäl att ge deras moderna textil- och keramikalster en plats i främsta ledet i bildkonstens historia. De representerar inte industriell design utan är självständiga, banbrytande konstverk på samma sätt som exempelvis Sam Vannis eller Juhana Blomstedts arbeten.

Arkitekten för Finlands Banks huvudbyggnad, vinnaren i landets första internationella arkitekturtävling (1876) Ludwig Bohnstedt, kombinerade i sitt förslag smidigt olika stilar och skapade en ”fritt tolkad romersk renässans”. Bohnstedts eklektiska bidrag har stått sig väl genom de förändringar som skiftande behov och krigets skador inneburit liksom också en omfattande tillbyggnation. Kanske det är tack vare denna mångfasetterade inramning som även bankens nyaste konstförvärv lätt hittar sin plats i den historiska miljön. 

Markku Valkonen
Utställningens kurator

Bekanta dig med utställningen: Kansakunnanomaisuutta.fi/sve