Värdeomräknare

Fråga om penningvärdet!

Hur dyrt var livet när mormor var barn. Eller i föräldrarnas ungdom? Vår mekaniska räknare Arvo ger dig en uppfattning om penningvärdet, priset på vissa varor och den årliga inflationen från 1811 till våra dagar.

Med Arvo kan man räkna ut hur mycket ett visst belopp skulle vara värt något annat år. Värdena omräknas enligt levnadskostnadsindex. Arvo räknar ut bl.a. lönen för en arbetare och priset på en tågbiljett, ett paket kaffe, ett halvt kilo smör och en flaska brännvin och gör jämförelser över tiden. 

» Starta värdeomräknaren!