Penningpolitikspel

Spela penningpolitikspelet och pröva på att vara centralbankschef! Spelet omfattar en period av tio år och spelaren får kvartalsvis information om den ekonomiska utvecklingen. Genom att styra räntan ska spelaren försöka stabilisera penningmarknaden och därigenom skapa välfärd i samhället. Ett sammandrag av den makroekonomiska utvecklingen, dvs. inflation, räntor och BNP, skrivs ut vid spelets slut liksom också en lista över de fem senaste spelresultaten.

Spelet är inte lätt: spelaren löper hela tiden risken att störta ekonomin i en deflationsspiral eller driva upp inflationen långt över inflationsmålet. Spelet ger en rolig och snabb lektion i ekonomiska lagbundenheter och penningpolitiska svårigheter.

» Starta penningpolitikspelet!