Låneräknare

Med låneräknaren kan du kolla hur stort lån du faktiskt har råd med nu eller senare. Du kan också tydligt bilda dig en uppfattning om vad ett lån egentligen kostar och hur stora räntebeloppen kan bli.

Kolla lånevillkor med olika variabler. Mata först in lånebeloppet eller delbetalningen. Laborera sedan med olika värden för övriga variabler. Så här kan du studera hur betalningstiden, antalet delbetalningar och räntan påverkar delbetalningarna eller hur stort lån du kan klara av med delbetalningar av en viss storlek.

» Starta låneräknaren!

Anmärkning. I låneräknaren kan räntan vara högst 25 %, men många lån kan ha mycket högre ränta än så. Tilll exempel för snabblån kan den effektiva räntan bli hundratals procent.

Låneräknaren passar för annuitetslån, eftersom antagandet är att låntagaren varje förfallodag betalar ett givet belopp – annuiteten – som består av amortering och ränta. Andelen ränta och amortering kan variera. I början av lånetiden består beloppet till största delen av ränta och mot slutet av amortering.

Räknaren utgår från att räntan är fast under hela lånetiden. Flera banklån i Finland har rörlig ränta, vilket innebär att den ränta som ska betalas varierar alltefter den referensränta den bundits vid. Förändringarna i referensräntan vet man i regel inte i förväg.

Alla tänkbara kostnader för ett lån har inte beaktats i räkneoperationerna. Låneräknaren är avsedd för undervisningsändamål. Fatta inga lånebeslut baserat på låneräknaren!