Spel och multimedier

Pröva på att vara centralbankschef!

I samband med myntmuseets ständiga utställning finns spel och multimedier som ger liv åt abstrakta företeelser i penning- och bankvärlden. Multimediepresentationerna kompletterar och fördjupar innehållet i de omgivande montrarna.

Du kan pröva penningpolitikspelet, göra upp en personlig budget med hjälp av låneräknaren eller kolla hur priset på en tågbiljett har utvecklats sedan 1800-talet.

Museets spel och multimedierna kan också visas för grupper på filmduken i mitten av museet. Elevgrupper är också välkomna på guidade rundvandringar i myntmuseet! Boka en guided visning per telefon 010 19 57 02 eller per e-post rahamuseo(at)bof.fi.

Mer studiematerial på Eurokampus

Finlands Banks studiewebb Eurokampus är tänkt att användas som extra material i ekonomiundervisningen i högstadiet, gymnasiet och yrkesinstituten. Meningen är att på ett enkelt och intressant sätt ge en inblick i monetära frågor som är viktiga även för ungdomar när de ska sköta sin egen ekonomi.

Genom att studera informationspaketet om ekonomi kan du fördjupa dina ekonomikunskaper. Övningsuppgifterna i penningpolitik introducerar dig i penningpolitikens grunder och övningsuppgifterna om lån och räntor får dig att inse vad lånade pengar faktiskt kostar. Efter övningsuppgifterna i statistik kan du tolka statistikdiagram med nya ögon.!

Gå till Eurokampus!