Sedlar och sedelkonstnärer

Sedelmontrarna ger en täckande bild av betalningsmedlen i Finland genom tiderna. Utställningen börjar med Finlands Banks första sedlar 1811 och slutar med införandet av eurosedlar.

Sedelmontrarna lyfter fram sedlarna som konst. Här har sedelkonstnärerna sin givna plats: museet presenterar de mest kända konstnärerna och deras produktion. Med hjälp av sedelförstoringar visas hur konstgrafiken har utvecklats från 1860-talet fram till våra dagar.

teemat_setelit_1.jpg

Den sista sedelserien i mark formgavs av Erik Bruun och Torsten Ekström. Bruuns sedelskisser finns utställda på museet.

teemat_setelit_2.jpg

Tapio Wirkkala formgav de marksedlar med statsmannaporträtt som gavs ut 1955 och 1956.

teemat_setelit_3.jpg

Eliel Saarinens nyklassiska sedlar från 1922 hör till de vackraste sedelserierna i mark.

teemat_setelit_4.jpg

Tapiola Wirkkalas skisser till sedelserien av 1955 års typ.