Penningspolitik

Museets hjärta finns mitt i lokalen där centralbankens verksamhet och penningpolitiken presenteras.

Här får du en inblick I det dagliga arbetet i centralbanken. Utställningen åskådliggör penningteori, betalningsförmedling, stabiliteten i banksystemet, kontantförsörjning, penning- och valutapolitik och verksamheten i Finlands Bank och Europeiska centralbankssystemet.

Syftet är att konkretisera abstrakta företeelser bland annat med hjälp av olika spel och multimedier.

Europeiska centralbankssystemets struktur och verksamhet

Avdelningen för penningpolitik presenterar Europeiska centralbankssystemets struktur och verksamhet.

 inflationen

Försämringen av penningvärdet, dvs. inflationen, är ett centralt tema på myntmuseet. Prisstabilitet, dvs. att upprätthålla penningvärdet, är en av centralbankernas viktigaste uppgifter.

Olika slag av pengar

Olika slag av pengar illustreras i detalj.