Historia

Lär känna pengarnas historia!

När uppfanns pengarna? Vilka olika slag av pengar har använts genom tiderna? På den historiska utställningen kan du följa pengarnas historia med början i de första mynten från antiken. 

Den historiska utställningen ger också inblick i penningpolitiken som en del av det inrikespolitiska och internationella samhällsklimatet under de senaste århundradena. Historien om centralbankens tillkomst är särskilt intressant eftersom Finlands Bank, som är grundad 1811,  är den fjärde äldsta centralbanken i världen. Historieöversikten avslutas med att euron införs som gemensam europeisk valuta och Finlands Bank ansluter sig till Europeiska centralbankssystemet.

teemat_historia_1.jpg

Montrarna med historiskt innehåll skildrar Finlands penninghistoria från medeltid till nutid.

teemat_historia_2.jpg

Penningsystemens globala utveckling presenteras från tidigt 1800-tal till 2000-talets början.

teemat_historia_3.jpg

Anders Chydenius (1729–1803) skrift Rikets hjelp, Genom en Naturlig Finance-system, 1766.

teemat_historia_4.jpg

Den historiska utställningen ger också inblick i mynttillverkningen genom tiderna. På bilden en tryckplåt för 10-rubelssedlar.

teemat_historia_51.jpg

Ett av museets mest värdefulla föremål är Finlands Banks gamla kista tillverkad av finsmidesmästaren Carl Frederic Wulff i Åbo 1818. Enligt sägnen transporterades Finlands Banks tillgångar i denna kista när banken 1819 flyttade från Åbo till Helsingfors.