Teman och virtuell rundvandring

Kom och bekanta dig med pengarnas historia och centralbanken av i dag! 

Myntmuseets permanenta utställning är uppbyggd kring tre teman. Tyngdpunkten ligger på Finlands Banks och Europeiska centralbankssystemets verksamhet och penningpolitiken. Den historiska utställningen ger en inblick i kontanternas historia hos oss och ute i världen samt i den penningpolitiska utvecklingen som en del av det finländska samhället. Sedelmontrarna lyfter fram sedelkonsten och utvecklingen av sedelgrafiken sedan 1800-talets början.

Museets syfte är att så lättfattligt som möjligt berätta om ekonomiska teman, som ofta uppfattas som svårbegripliga. Abstrakta företeelser konkretiseras genom interaktiva funktioner och multimediepresentationer. I museet kan du till exempel själv pröva på rollen som centralbankschef – se mer i multimediedelen! (linkki).

Mer information om museets teman hittar du via länkarna till vänster/höger. Du kan också göra en virtuell rundvandring i museet!

rahamuseo.jpg