Ställ frågor om pengar

Vem har uppfunnit pengarna?
Det vet vi inte. Men det första egentliga myntet anses vara ett mynt präglat ca 650 f.Kr. i Lydien. Lydien var ett forntida kungarike i det område som idag utgör västra Turkiet. De första lydiska mynten hade alla samma storlek och vikt och var gjorda av elektron, ett naturligt förekommande mineral som består av guld och silver. De var präglade med en officiell stämpel som skulle garantera elektronhalten. 

lyydia_630ekr_1.jpg
 Ett lydiskt mynt

Varifrån kommer sedlarna?
De första nutida sedlarna gavs ut i Sverige 1661. De gavs ut av Stockholms Banco, som var grundat av Johan Palmstruch, och anses alltså allmänt vara de första i världen. Idén till papperspengar kommer däremot från Kina, där papperspengar var i bruk redan på 700- och 800-talen, men egentliga sedlar var de kinesiska papperspengarna inte.

palmstruch_1.jpg
Palmstruch Banks sedel
 
Vad är en gammal sedel värd?
Finlands Banks myntmuseum tar inte ställning till samlarvärdet på gamla sedlar. Frågor om samlarvärdet på sedlar och mynt kan riktas till föreningar eller affärer specialiserade på gamla mynt, till exempel Numismatiska Föreningen i Finland (http://www.snynumis.fi/) eller Mynthandel Holmasto (http://www.holmasto.com). Obs! Holmastos servicenummer är avgiftsbelagt.

Vad är olika pengar värda i euro?
På myntmuseet finns en värdeomräknare som visar hur mycket finska markens köpkraft hade utvecklats sedan 1860. Med omräknaren kan du till exempel kolla vad en hundramarkssedel från 1975 är värd i euro i dag. Värdeomräknaren finns också på myntmuseets webbplats. Omräkningsvärdena är riktgivande.

Varifrån kommer ordet "mark"?
Finland fick sin egen myntenhet 1860. Den fick namnet mark, eftersom mark är det äldsta myntnamnet på finska. Namnet har sina rötter I den svenska tiden: det svenska myntsystemet grundade sig på en räkneenhet kallad mark redan på medeltiden. Ursprungligen är mark en gammal nordeuropeisk viktenhet.

Varifrån kommer ordet ”euro”?
Europeiska unionens råd beslutade genom en förordning av den 3 maj 1998 att den gemensamma europeiska valutan skulle heta euro. Euron är uppdelad i 100 cent. Europeiska rådet beslutade dessutom att den gemensamma valutan skulle ha samma namn på EU:s alla officiella språk.

Varför finns det inte några tydliga bilder av gamla marksedlar på myntmuseets webbplats? Det kunde vara roligt att till exempel göra en tavla av dem att hänga på väggen?
Exakta sedelreproduktioner kan inte läggas ut på webben eftersom utskrifter av dem skulle kunna uppfylla rekvisitet för sedelförfalskning. Det finns regler för efterbildning av sedelmotiv i olika syften. Användning av reproduktioner av euro och mark i marknadsföring (pdf)

Sparar Finlands Bank gamla sedlar och mynt i mark ”för säkerhets skull”?
Marksedlarna drogs in i och med införandet av sedlar och mynt i euro. Alla marksedlar som lämnats in till Finlands Bank har förstörts. Markmynten har däremot levererats till Outokumpubolaget för tillverkning av bland annat fartygspropellrar.

Vilka historiska personer har avbildats på finska sedlar?
Porträtt började användas som motiv på finska sedlar 1940. Det första porträttet av en historisk person fanns på 5 000-markssedeln från 1940. Det var J.V. Snellman som fick den äran. Sedeln var i omlopp 1940–1955.

Andra porträtt på finska sedlar:
1000 mk, J.K. Paasikivi, 1956–1962
5000 mk, K.J. Ståhlberg, 1955–1962
10 000 mk, J.V. Snellman, 1955–1962
10 mk, J.K. Paasikivi, 1963–1986
50 mk, K.J. Ståhlberg, 1963–1986
100 mk, J.V. Snellman, 1963–1986
500 mk, U.K. Kekkonen, 1975–1986
10 mk, Paavo Nurmi, 1987–1993
50 mk, Alvar Aalto, 1986–2001
100 mk, Jean Sibelius, 1986–2001
500 mk, Elias Lönnrot, 1987–2001
1000 mk, Anders Chydenius, 1986–2001
20 mk, Väinö Linna, 1993–2001.

Var finns det penningträd som avbildas på 10-, 20- och 50-marksmynten från1952–1962 och på 10-, 20- och 50-pennislantarna från 1963–1990?
För denna fura har man under tidernas gång försökt hitta en förebild i naturen, men det fins inga belägg för att det skulle ha rört sig om ett faktiskt träd. Myntverkets dåvarande chef, P.U. Helle har själv formgivit trädet, som bär intryck av den nationalromantiska konstinriktningen.

markka1956_kolikko_1.jpg