Pressmaterial

Här tillhandahålls material för massmedierna, bl.a. bilder och pressmeddelanden. Det lönar sig också att studera svaren på vanliga frågor, se Myntmuseets FAQ och Ställ frågor om pengar!

Upphovsrätten till bilderna har Finlands Bank, men allt material kan fritt användas förutsatt att källan anges.

Ytterligare upplysningar ges av Finlands Banks information mån–fre kl. 9.30–15.30, telefon 09 183 2626.

Pressmeddelande (PDF-format)