Myntmuseets butik

I museets souvenirbutik säljs böcker och souvenirer med anknytning till pengar. Här finns exempel på produkterna. Hela utbudet kan du ta del av i vår butik.

Obs! Produkterna kan köpas endast i myntmuseet. De kan inte beställas per post.

Finlands Bank 200 år

Suomen Pankki 200 vuotta (Finlands Bank 200 år) är ett historieverk i två delar av docent Antti Kuusterä och doktor Juha Tarkka. Del I ”Keisarin kassasta keskuspankiksi” (Från kejserlig kassa till centralbank) skildrar Finlands Banks historia från 1811 fram till 1930-talet och del II ”Parlamentin pankki” (Parlamentets bank) bankens historia från vinterkrigets utbrott till 1990-talet.

Finlands Bank 200 år

Verket finns på finska och engelska. Priset på den finska boken är 45 euro/del och 75 euro för bägge delarna. Del I på engelska kostar 60 euro, del II 65 euro och bägge delarna tillsammans 100 euro.

Den sista marken – Finlands sedeltyper i mark 1945–2002

Viimeiset markat – Suomen markkamääräiset setelityypit 1945–2002 (Den sista marken – Finlands sedeltyper i mark 1945–2002) skildrar sedeltekniken. Boken behandlar alla marksedlar per nominellt värde och typ för typ. Den innehåller också en fullständig förteckning av serienummer och undertecknare för alla utgivna sedlar. Författaren Antti Heinonen har varit bland annat informationschef och huvudkassör på Finlands Bank och direktör för Europeiska centralbankens sedelavdelning. Pris: 58 euro.

Tidsresa till börsen – aktiebreven berättar

Aikamatka pörssiin – osakekirjat kertovat (Tidsresa till börsen – aktiebreven berättar) ger en översikt av Helsingforsbörsens 100-åriga historia. I boken skildras de finländska börsbolagens och börsens historia via aktiebreven. Författaren Pekka Kantanen är en aktiv aktiebrevsamlare. Pris: 60 euro.

Kuben med strimlade sedlar

Kuben med strimlade sedlar innehåller bitar av de sista marksedlarna. Innan sedelbuntarna makuleras stansas de och kuben innehåller bitar som uppkommer vid stansningen. Museet har också kuber med strimlade eurosedlar till salu. Kuberna mäter 5x5x5 cm och kostar sex euro styck.