Studia monetaria

Föreläsningsserien Studia monetaria fortsätter i 2017 med teman som tangerar Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhetsområden och historia. Föreläsarna är sakkunniga inom sitt område. Serien innehåller lättfattliga föredrag som inte kräver tidigare kunskaper. Föreläsningsspråket är finska.

Föreläsningarna är gratis och öppna för alla.

| 2016 | 2015| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |

Tidigare föreläsningar

Föreläsningarna i 2016

8.11. 
Hur går det för bankerna i Europa?
Vice ordföranden Pentti Hakkarainen
Finlands Banken

Hakkarainen's presentation

18.10. 
Hur revolutionerar FinTech finansbranschen?
Ville Kajala och Terhi Wathén
Finansinspektionen
Kalaja's ja Wathen's presentation

20.9.
Investeraransvaret vid problemsituationer i bankerna
Avdelningschef Jarmo Parkkonen och byråchef Sami Pyykkönen
Finansinspektionen
Parkkonen's och Pykkönen's presentation

10.5.
Studia monetaria: Depressionen på 1930-talet – vilka lärdomar kan vi dra?
Professor Sakari Heikkinen, Helsingfors universitet
Heikkinen's presentation

19.4. klo 
Vad får och vad ska banken fråga av kunden? Kundkontroll och bankernas utredningsskyldighet.
Jurist Maarit Pihkala ja jurist Sanna Atrila
Finansinspektionen
Pihkala's och Atrila's föreläsning

19.1.2016
Hur föräandras hanteringen av bankkriser?
Överdirektör Tuija Taos, Verket för finansiell stabilitet, och jurist Raimo Husu
Finansinspektionen

Föreläsningarna i 2015


20.10.
Vad är bruttonationalprodukt och hur mäts den?
Planerare Katri Soinne, Statistikcentralen

Soinne's föreläsning (PDF, 0,3 MB)

6.10.2015
Kapitalmarknadsunionen. Hur märks den för investeraren eller märks den alls?
Avdelningschef Jarmo Parkkonen, Finansinspektionen
Parkkonen's föreläsning (PDF, 0,4 MB)

14.4.2015
Hur övervakas investeringsprodukter och marknadsföringen av dem?
Avdelningschef Jarmo Parkkonen, Finansinspektionen 
Parkkonens föreläsning (PDF, 0,9 MB)

24.3.2015
Makrotillsyn – vilka är makrotillsynsverktygen och vad innebär de för den vanliga medborgaren? 
Byråchef Katja Taipalus, Finlands Bank och chefsanalytiker Sampo Alhonsuo, Finansinspektionen
Taipalus föreläsning (PDF, 3 MB)
Alhonsuos föreläsning (PDF, 0,5 MB)

10.2.2015
Finlands sedeltryckare genom historien
ECB:s förre sedeldirektör Antti Heinonen
Heinonens föreläsning (PDF, 5,9 MB)

Föreläsningarna i 2014


18.11.2014
IMF – räddande ängel eller monster?
Internationalla valutafonden i en föränderlig värld
Chefen for internationalla enheten Olli-Pekka Lehmussaari, Finlands Bank
Lehmussaaris föreläsning (PDF, 2,8 MB)

11.11.2014
Framtidsindikationer som medel i penningpolitiken
Kommunikationschef Jenni Hellström, Finlands Bank
Hellströms föreläsning (PDF, 1,4 MB)

28.10.2014
Bankunionen kommer – är Finansinspektionen redo?
Ledande rådgivare Sonja Lohse, Finansinspektionen
Obs! Svensk föreläsning
Lohses föreläsning (PDF, 0,9 MB)

7.10.2014
Vad bör investerare känna till om gräsrotsfinanciering?
Ledande expert Esa Pitkänen, Finansinspektionen
Pitkänens föreläsning (PDF, 0,3 MB)

23.9.2014
De nya eurosedlarna, konst och technik
Avdelningschef Päivi Heikkinen, Finlands Bank
Heikkinens föreläsning (PDF, 3,5 MB)

29.4.2014
Gemensam banktillsyn i Europa: vad förändras i Finland?
Direktör Anneli Tuominen, Finansinspektionen
Tuominens föreläsning (PDF, 0,5 MB)

15.4.2014
Daler – Den första gemensamma valutan i Nordeuropa
Direktionens rådgivare Juha Tarkka, Finlands Bank
Tarkkas föreläsning (PDF, 3,3 MB)

8.4.2014 
Vem gagnas av bankunionen?
Direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainen
Hakkarainens föreläsning (PDF, 0,9 MB)

18.3.2014
Nya betalningssätt och aktörer
Byråchef Markku Koponen och jurist Katri Jokinen, Finansinspektionen
Koponens och Jokinens föreläsning (PDF, 0,6 MB)

Föreläsningarna i 2013


23.4.2013
Nya eurosedlar
Presentation av den nya serien av eurosedlar
Chef för penningteknik Paavo Perttu, Finlands Bank

16.4.2013
Hur övervakas arbetspensionsförsäkrarna i Finland?
Ledningens rådgivare Erkki Rajaniemi, Finansinspektionen
Rajaniemis föreläsning  (PDF, 0,7 MB)

9.4.2013
Den europeiska finanstillsynen i omvandling
Direktör Anneli Tuominen, Finansinspektionen
Tuominens föreläsning  (PDF, 1,4 MB)

12.3.2013
Finanskrisen och centralbankerna
Chefdirektör Erkki Liikanen, Finlands Bank
Liikanens föreläsning  (PDF, 1,2 MB)

29.1.2013
Strukturreform av EU:s banksektor

Liikanengruppens observationer
Obs! Föreläsningen hålls på svenska
Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank
Westmans föreläsning  (PDF, 0,8 MB)

Föreläsningarna i 2012


11.12.2012
Varthän Ryssland? Den ekonomiska och politiska utvecklingen på 2000-talet
Forskningschef Iikka Korhonen, Finlands Bank
Korhonens föreläsning  (PDF, 1,1 MB)

20.11.2012
Finansmarknaden. Banker, andra finansinstitut och börsens verksamhet – Penningekonomins grunder II
Finansmarknadens uppgifter och uppbyggnad. Lånefinansiering och marknadsfinansiering. Skuld och aktier. Primär- och sekundärmarknad. Olika typer av finansinstitut. Varför behövs tillsyn över banker och försäkringsföretag?
Ekonom Pertti Pylkkönen, Finlands Bank
Pylkkönens föreläsning  (PDF, 0,9 MB)

6.11.2012
Inflation, deflation, växelkurser och räntor – Penningekonomins grunder I
Pengarnas egenskaper och statistiska begrepp. Penning- och växelkurssystem. Varför är inflation skadligt? Är deflation ännu värre?
Ekonom Lauri Vilmi, Finlands Bank
Vilmis föreläsning  (PDF, 0,4 MB)

30.10.2012 
Vardag på Finansinspektionen – vad gör marknadsövervakare och riskexperter?
Marknadsövervakare Laila Hietalahti och riskexpert Anne Nisén, Finansinspektionen
Hietalahtis och Niséns föreläsning  (PDF, 0,5 MB)

16.10.2012
Bli du med investeringsprodukterna
Särdrag i placeringsfonder, strukturerade investeringsprodukter och fondanknutna försäkringar. På vad känner man igen en komplicerad investeringsprodukt?
Marknadsövervakarna Eeva Granskog och Tero Oikarinen, Finansinspektionen
Granskogs och Oikarinens föreläsning  (PDF, 0,7 MB)

9.10.2012
Börsen 100 år
Verkställande direktör Lauri Rosendahl, NasdaqOMX
Rosendahls föreläsning  (PDF, 8,1 MB)

24.4.2012
Får man betala med kontanter?
Jurist Pekka Somerkoski, Finlands Bank
Somerkoskis föreläsning  (PDF, 0,7 MB)

17.4.2012
Spararens alternativ
Särdrag i spar- och investeringsprodukterna. Risker. Garantifonder. Investerarens minneslista. Vad kan man göra vid problem?
Informationschef Terhi Lambert-Karjalainen, Finansinspektionen
Lambert-Karjalainens föreläsning  (PDF, 1 MB)

10.4.2012
Vad är pengar?
Centralbankspengar, kontopengar, elektroniska pengar, kontanter
Rådgivare Karlo Kauko, Finlands Bank
Kaukos föreläsning  (PDF, 0,9 MB)

6.3.2012
Behövs det nya verktyg mot finanskriser?
Makrostabilitetspolitik i det finansiella systemet
Avdelningschef Kimmo Virolainen, Finlands Bank
Virolainens föreläsning  (PDF, 0,8 MB)

14.2.2012
EU:s nya finansiella tillsynsmyndigheter och det första verksamhetsåret i skuldkrisens tecken
Biträdande direktör Jukka Vesala, Finansinspektionen
Vesalas föreläsning  (PDF, 0,7 MB)

31.1.2012
Blir bankregleringen döden för bankverksamheten?
Utveckling av bankregleringen
Rådgivare Esa Jokivuolle, Finlands Bank
Jokivuolles föreläsning  (PDF, 0,11 MB)

Föreläsningarna i 2011


29.11.2011
Finansmarknaden. Banker, andra finansinstitut och börsens verksamhet – Penningekonomins grunder II
Finansmarknadens uppgifter och uppbyggnad. Lånefinansiering och marknadsfinansiering. Skuld och aktier. Primär- och sekundärmarknad. Olika typer av finansinstitut. Varför behövs tillsyn över banker och försäkringsföretag?
Ekonom Jarmo Pesola, Finlands Bank
Pesolas föreläsning  (PDF, 0,95 MB)

22.11.2011
Bankavgift – vad menas med det och vad behövs avgiften till?
Avdelningschef Kimmo Virolainen, Finlands Bank
Virolainens föreläsning  (PDF, 0,6 MB)

15.11.2011
Hur är bolånemarknaden i Finland beskaffad och på vilket sätt kan hushållen hantera sina lånerisker?
Bolånemarknaden i Finland. Vilka är de vanligaste riskerna för låntagaren? Hur undvika problemen med betalförmågan? Hur undvika problem till följd av värdeminskning på bostaden?
Biträdande direktör Jukka Vesala och forskare Peter Palmroos, Finansinspektionen
Vesalas och Palmroos föreläsning  (PDF, 0,7 MB)

8.11.2011
Läget på finansmarknaden och Eurosystemets agerande
Vilka åtgärder har vidtagits och varför?
Byråchef Tuomas Välimäki, Finlands Bank
Välimäkis föreläsning  (PDF, 0,9 MB)

1.11.2011
Risker i centralbanksverksamheten under en finanskris
Direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainen, Finlands Bank
Hakkarainens föreläsning  (PDF, 0,5 MB)

25.10.2011
Vad bör kunden känna till om livförsäkring?
Skillnaderna mellan risklivförsäkring och sparlivförsäkring. Vad bör man tänka på när man tecknar en risklivförsäkring? Skillnaderna mellan risklivförsäkring och låneskyddsförsäkring.
Marknadsövervakare Päivi Turunen, Finansinspektionen
Turunens föreläsning  (PDF, 0,3 MB)

4.10.2011
Inflation, deflation, växelkurser och räntor – Penningekonomins grunder I
Pengarnas egenskaper och statistiska begrepp. Penning- och växelkurssystem. Varför är inflation skadligt? Är deflation ännu värre? Långa och korta räntor. Realränta. Sambandet mellan växelkurser och räntor. Centralbankens uppgifter och monetär bas. Penningutbud och penningmängdsmultiplikator. Skatt på pengar.
Ekonom Hanna Freystätter, Finlands Bank
Freystätters föreläsning  (PDF, 0,65 MB)

10.5.2011
Ska jag investera i indexlån, fonder eller fondanknuten försäkringar?
Jämförelse av särdragen i investeringsprodukterna. Var får jag information om investeringsprodukter? Vad ska jag tänka på i valet av investeringsprodukt?
Marknadsexpert Paula Kirppu, Finansinspektionen
Kirppus föreläsning  (PDF, 0,5 MB)

26.4.2011
Hur fattas penningpolitiska beslut? ECB-rådets möte i Helsingfors i 5.5.2011
Chefdirektör Erkki Liikanen, Finlands Bank
Liikanens föreläsning  (PDF, 0,9 MB)

29.3.2011
Vad syftar penningpolitiken till?
Målsättning för penningpolitiken
Bankdirektör Seppo Honkapohja, Finlands Bank
Honkapohjas föreläsning  (PDF, 0,8 MB)

15.3.2011
Nya europeiska tillsynsmyndigheter för finanssektorn tar över – vad förändras?
Direktör Anneli Tuominen, Finansinspektionen
Tuominens föreläsning  (PDF, 0,9 MB)

15.2.2011
Utvärdering av statens upplåning
Finansiering av statens utgifter
Biträdande direktör Mika Arola, Statskontoret
Arolas föreläsning  (PDF, 0,5 MB)

Föreläsningarna i 2010


23.11.2010
Finansmarknaden. Banker, andra finansinstitut och börsens verksamhet – Penningekonomins grunder II
Finansmarknadens uppgifter och uppbyggnad. Lånefinansiering och marknadsfinansiering. Skuld och aktier. Primär- och sekundärmarknad. Olika typer av finansinstitut. Varför behövs tillsyn över banker och försäkringsföretag?
Ekonom Helinä Laakkonen, Finlands Bank
Laakkonens föreläsning  (PDF, 1,1 MB)

16.11.2010
Det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA)
Hur förändras och utvecklas betalningssätten?
Byråchef Päivi Heikkinen, Finlands Bank
Heikkinens föreläsning  (PDF, 0,9 MB)

2.11.2010
Ska jag investera i ett indexlån, en placeringsfond eller en fondanknuten försäkring?
Jämförelse av investeringsprodukternas egenskaper. Var kan jag få information om investeringsprodukter? Vad ska jag ge akt på i mitt val?
Marknadsexperterna Tero Oikarinen och Johanna Örndahl, Finansinspektionen
Oikarinens och Örndahls föreläsning  (PDF, 0,1 MB)

26.10.2010
Inflation, deflation, växelkurser och räntor – Penningekonomins grunder I
Pengarnas egenskaper och statistiska begrepp. Penning- och växelkurssystem. Varför är inflation skadligt? Är deflation ännu värre? Långa och korta räntor. Realränta. Sambandet mellan växelkurser och räntor. Centralbanksuppgifter och monetär bas. Penningutbud och penningmängdsmultiplikator. Skatt på pengar.
Ekonom Hanna Freystätter, Finlands Bank
Freystätters föreläsning  (PDF, 0,4 MB)

12.10.2010
Känner du till riskerna med ditt bostadslån? Låntagarens och bankens bostadslånerisker
Vilka är riskerna just nu?
Vad bör man ge akt på vid val av referensränta?
Hur kan man skydda sig mot risker?
Forskare Peter Palmroos, Finansinspektionen
Palmroos föreläsning  (PDF, 0,3 MB)

27.4.2010
Vilket skydd behöver investerarna?
Avdelningschef Jarmo Parkkonen, Finansinspektionen
Parkkonens föreläsning  (PDF, 0,2 MB)

20.4.2010
Aktuellt om ekonomin och finansmarknaden
Chefdirektör Erkki Liikanen, Finlands Bank
Liikanens föreläsning  (PDF, 0,5 MB)

13.4.2010
Det aktuella ekonomiska läget inom finanssektorn i Finland
Finanssektorn i ljuset av färska uppgifter
Chefsanalytiker Sampo Alhonsuo, Finansinspektionen
Alhonsuos föreläsning  (PDF, 0,4 MB)

16.3.2010
Moral hazard och finansmarknaderna
Vilka är lärdomarna av finanskrisen?
Ekonom Jukka Vauhkonen, Finlands Bank
Vauhkonens föreläsning  (PDF, 0,9 MB)

9.3.2010
IMF – spöke eller räddande ängel?
Internationella valutafondens växande roll i den globala ekonomin
Olli-Pekka Lehmussaari, rådgivare till Finlands Banks direktion
Lehmussaaris föreläsning  (PDF, 0,5 MB)

9.2.2010
Så läser du penningpolitiska nyheter
Kommunikation som instrument för penningpolitiken
Kommunikationschef Mika Pösö, Finlands Bank
Pösös föreläsning  (PDF, 0,2 MB)

Föreläsningarna i 2009


24.11.2009
Finansmarknaden. Banker, andra finansinstitut och börsverksamhet – Penningekonomins grunder II
Finansmarknadens uppgifter och uppbyggnad. Lånefinansiering och marknadsfinansiering. Skuld och aktier. Primär- och sekundärmarknad. Olika typer av finansinstitut. Varför behövs tillsyn över banker och försäkringsföretag?
Ekonom Jukka Vauhkonen
Vauhkonens föreläsning  (PDF, 0,6 MB)

17.11.2009
Finansinspektionen
Hur övervakar Finansinspektionen bankernas och försäkringsbolagens risker
Biträdande direktör Jukka Vesala
Vesalas föreläsning  (PDF, 0,66 MB)

10.11.2009
Inflation, deflation, växelkurser och räntor – Penningekonomins grunder I
Pengarnas egenskaper och statistiska begrepp. Penning- och växelkurssystem. Varför är inflation skadligt? Är deflation ännu värre? Långa och korta räntor. Realränta. Sambandet mellan växelkurser och räntor. Centralbanksuppgifter och monetär bas. Penningutbud och penningmängdsmultiplikator. Skatt på pengar.
Ekonom Markus Haavio
Haavios föreläsning  (PDF, 0,7 MB)

27.10.2009
Devalveringarnas roll i Finlands strukturomvandling
Ekonom Pentti Forsman
Forsmans föreläsning  (PDF, 0,7 MB)

6.10.2009
Finansinspektionen
Mål och uppgifter
Direktör Anneli Tuominen
Tuominens föreläsning  (PDF, 0,4 MB)

26.5.2009
Förfalskning av euro och andra penningbrott
Pekka Somerkoski, jurist vid Finlands Bank och sedelspecialist Jussi Kangas
Somerkoskis föreläsning  (PDF, 0,3 MB)
Kangas föreläsning  (PDF, 0,7 MB)

21.4.2009
Bankkriserna följer samma mönster
Sampo Alhonsuo, ekonom vid Finlands Bank och Harry Leinonen, rådgivare till Finlands Banks direktion
Alhonsuos och Leinonens föreläsning  (PDF, 0,8 MB)

7.4.2009
"Röd" centralbank
Finlands Bank under inbördeskriget
Docent Antti Kuusterä
Kuusteräs föreläsning  (PDF, 2,6 MB)

Föreläsningarna i 2008


9.12.2008
Finansmarknaden. Banker, andra finansinstitut och börsens verksamhet – Penningekonomins grunder II
Finansmarknadens uppgifter och uppbyggnad. Lånefinansiering och marknadsfinansiering. Skuld och aktier. Primär- och sekundärmarknad. Olika typer av finansinstitut. Varför behövs tillsyn över banker och försäkringsföretag?
Ekonom Pertti Pylkkönen
Pylkkönens föreläsning  (PDF, 0,4 MB)

2.12.2008
Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot –Rahatalouden perusasioita I
Rahan ominaisuudet ja tilastokäsitteet. Raha- ja valuuttakurssijärjestelmät. Miksi inflaatio on haitallinen? Onko deflaatio pahempi peikko kuin inflaatio? Lyhyet ja pitkät korot. Reaalikorko. Valuuttakurssien ja korkojen yhteys. Keskuspankin tehtävät ja rahaperusta. Rahan tarjonta ja kerroinprosessi. Rahavero.
Ekonomisti Markus Haavio
Haavios föreläsning  (PDF, 0,75 MB)

18.11.2008
Finansmarknaderna och konjunkturutsikterna
Chefdirektör Erkki Liikanen
Liikanens föreläsning  (PDF, 0,8 MB)

28.10.2008
Guld som investeringsobjekt
Handlare/marknadsanalytiker Eija Salavirta
Salavirtas föreläsning  (PDF, 2,0 MB)

21.10.2008
Varför har matpriserna stigit?
Byråchef Veli-Matti Mattila
Mattilas föreläsning  (PDF, 1,4 MB)

29.4.2008
Penningpolitisk forskning och metodik
Hur påverkar den penningpolitiska forskningen penningpolitiken?
Pol.dr Seppo Honkapohja, direktionsledamot i Finlands Bank
Honkapohjas föreläsning  (PDF, 0,6 MB)

22.4.2008
Snabblån och skuldsättning
Vad kostar snabblånen? Snabblån och skuld – något att oroa sig för?
Pol.mag. Sampo Alhonsuo, ekonom vid Finlands Bank
Alhonsuos föreläsning  (PDF, 0,4 MB)

8.4.2008
Guldmyntfot
Guldmyntfot i teori och praktik
Pol.dr Juha Tarkka, rådgivare till Finlands Banks direktion
Tarkkas föreläsning  (PDF, 0,8 MB)

1.4.2008
Det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) från medborgarnas perspektiv
Betalningarna standardiseras i Europa. Vad ändras?
Ekon.mag. Harry Leinonen, rådgivare till Finlands Banks direktion
Leinonens föreläsning  (PDF, 0,4 MB)

25.3.2008
Eurosystemets penningpolitik
Hur fungerar Eurosystemet? Hur genomförs penningpolitiken i praktiken?
Ekon.lic. Mikko Spolander, ekonom vid Finlands Bank
Spolanders föreläsning  (PDF, 0,7 MB)

Föreläsningarna i 2007


27.11.2007
Finansmarknaden. Banker, andra finansinstitut och börsens verksamhet - Penningekonomins grunder II
Finansmarknadens uppgifter och uppbyggnad. Lånefinansiering och marknandsfinansiering. Skuld och aktier. Primär- och sekundärmarknad. Olika  typer av finansinstitut. Varför behövs tillsyn över banker och försäkringsföretag?
Pol.mag. Pertti Pylkkönen, ekonom vid Finland Bank
Pylkkönens föreläsning  (PDF, 0,17 MB)

20.11.2007
Inflation, deflation, växelkurser och räntor - Penningekonomins grunder I Pengarnas egenskaper och statistiska begrepp. Penning- och växelkurssystem.
Varför är inflation skadigt? Är deflation ännu värre? korta och långa räntor. Raalränta. Sambandet mellan växelkurser och räntor. Centralbanksuppgifter och monetär bas. Penningutbud och penningmängdsmultiplikator. Skatt på pengar.
Pol.dr. Lauri Kajanoja, byråchef vid Finlands Bank
Kajanojas föreläsning  (PDF, 1,85 MB)

13.11.2007
Turbulensen på penning- och finansmarknaderna
Vad är det egentligen fråga om?
Chefshandlaren, ekon.mag. Jouni Timonen
Timonens föreläsning  (PDF, 0,3 MB)

6.11.2007
Utvecklingen på kapitalmarknaden
Börserna går samman. Vilka är effekterna i Finland?
Bankdirektör Pentti Hakkarainen
Hakkarainens föreläsning  (PDF, 0,6 MB)

30.10.2007
Hösten på penningsmarkaden, ECB och Finlands Bank
Chefdirektör Erkki Liikanen
Liikanens föreläsning  (PDF, 0,4 MB)

2.10.2007
Arkitekten Ludwig Bohnstedt
Presentation av Finlands Banks huvudbygnad och andra verk av aktitekten Ludwig Bohnstedt
Arkitekt Vilhelm Helander

10.4.2007
Varför klipptes sedlarna itu?
Sedelklippningen vid årsskiftet 1945/46
Professor Matti Virén
Viréns föreläsning  (PDF, 2,19 MB)

27.3.2007
Måste cent tas emot?
Myntlagstiftningen
Jurist Pekka Somerkoski
Somerkoskis föreläsning  (PDF, 0,79 MB)

13.3.2007
Steg priserna till följd av euron?
Faktisk och upplevd prisuppgång
Ekonom Samu Kurri
Kurris föreläsning  (PDF, 0,19 MB)

27.2.2007
Finlands Bank i förhållande till Europeiska centralbanken – dräng eller husbonde?
Penningpolitiken i euroområdet: arbetsfördelning och uppgifter
Kommunikationsexpert Jukka Ahonen
Ahonens föreläsning  (PDF, 3,7 MB)

6.2.2007
Vad säger oss bankreklamen?
Presentation av myntmuseets tillfälliga utställning
Docent Antti Kuusterä
Kuusteräs föreläsning  (PDF, 4 MB)

Föreläsningarna i 2006


21.11.2006
Finansmarknaden. Banker, andra finansinstitut och börsens verksamhet – Penningekonomins grunder II
Finansmarknadens uppgifter och uppbyggnad. Lånefinansiering och marknadsfinansiering. Skuld och aktier. Primär- och sekundärmarknad. Olika typer av finansinstitut. Varför behövs tillsyn över banker och försäkringsbolag?
Pol.mag. Pertti Pylkkönen, ekonom vid Finlands Bank
Pylkkönens föreläsning  (PDF, 0,14 MB)

7.11.2006
Inflation, deflation, växelkurser och räntor – Penningekonomins grunder I
Pengarnas egenskaper och statistiska begrepp. Penning- och växelkurssystem. Varför är inflation skadlig? Är deflation ännu värre? Korta och långa räntor. Realränta. Samband mellan växelkurser och räntor. Centralbanksuppgifter och monetär bas. Penningutbud och penningmängdsmultiplikator. Skatt på pengar.
Pol.dr Lauri Kajanoja, byråchef vid Finlands Bank
Kajanojas föreläsning  (PDF, 0,15 Mb)

31.10.2006
Pengarnas väsen
Sedeldirektör Antti Heinonen, Europeiska centralbanken
Heinonens föreläsning  (PDF, 1,6 MB)

24.10.2006
Utvecklingen av J.V. Snellmans penningpolitiska visioner från 1850-talet till 1870-talet
Pol.dr Juha Tarkka, rådgivare till Finlands Banks direktion
Tarkkas föreläsning  (PDF, 0,13 MB)

10.10.2006
J.V. Snellman och Henrik Borgström d.y. – penningpolitisk dragkamp
Docent Antti Kuusterä
Kuusteräs föreläsning  (PDF, 1 MB)

26.9.2006
Pengarnas roll i den finländska skönlitteraturen
Författaren Hannu Raittila

16.5.2006
Den finska marken och J. V. Snellman
Rådgivaren till Finlands Banks direktion Juha Tarkka
Tarkkas föreläsning  (PDF, 0,15 MB)

2.5.2006
Kärnpunkterna i J. V. Snellmans ekonomisk-politiska tänkande
Docent Antti Kuusterä
Kuusteräs föreläsning  (PDF, 0,22 MB)

18.4.2006
Internationella valutafonden
Framtidens utmaningar och utvecklingsländernas skuldproblem
Rådgivaren till direktionen Olli-Pekka Lehmussaari

21.3.2006
En luspank drömmare
Pengarnas roll i självständighetstidens schlagertexter från 1920-talet till 2000-talet
Författaren Maarit Niiniluoto

21.2.2006
Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna
Senior press officer, Jukka Ahonen, Europeiska centralbanken
Ahonens föreläsning  (PDF, 3,25 MB)

Föreläsningarna i 2005


13.12.2005
Finansmarknaden och banker - Penningekonomins grunder II
Lån hör till mänsklighetens stora uppfinningar. Finansmarknadens uppgifter och uppbyggnad. Direkt och indirekt finansiering. Skuld och aktier. Primär- och sekundärmarknad. Mäklare, handlare etc. Finansinstitut. Bankidé och förenklad balansräkning. Varför behövs tillsyn över banker?
Pol.mag., Ph.D. Esa Jokivuolle, forskningshandledare vid Finlands Bank
Jokivuolles föreläsning  (PDF, 0,1 MB)

22.11.2005
Inflation, deflation, växelkurser och räntor - Penningekonomins grunder I
Pengarnas egenskaper och statistiska begrepp. Penning- och växelkurssystem. Varför är inflation skadlig? Är deflation ännu värre? Korta och långa räntor. Realränta. Samband mellan växelkurser och räntor. Centralbanksuppgifter och monetär bas. Penningutbud och penningmängdsmultiplikator. Skatt på pengar.
Pol.dr Lauri Kajanoja, ekonom vid Finlands Bank
Kajanojas föreläsning  (PDF, 0,13 MB)

15.11.2005
Pengar i finsk film
Vilken roll har pengarna under olika tidsperioder spelat i finsk film?
Professor Peter von Bagh

8.11.2005
Hans förskräcklighet von Haartman i Finlands historia
Lars Gabriel von Haartman (1789–1859) var den ledande gestalten inom Finlands ekonomiska politik under första hälften av 1800-talet.  Den begåvade L. G. von Haartman innehade olika höga poster i S:t Petersburg och Finland.  Senare generationer minns von Haartman som ”Hopea-Lassi” (’Silver-Lasse’) på grund av hans insatser i samband med myntrealisationen i 1840.
Universitetslektor, pol.dr Kristiina Kalleinen

11.10.2005
Anders Chydenius
Anders Chydenius (1729 –1803) var präst och riksdagsman och dessutom en aktiv ekonomisk-politisk författare. Hans mest kända verk var ”Den Nationnale Winsten”. Chydenius förespråkade fri handel och deltog också i den penningpolitiska debatten.
Professor Pentti Virrankoski

17.5.2005
Bankkris
Bankernas strategi- och riskhanteringsproblem, konsekvenserna av den fria rörligheten för kapital
Enhetschefen, ekon.mag., jur.dr Liisa Halme
Halmes föreläsning  (PDF, 0,15 MB)

10.5.2005
Finansinspektionen
Hur övervakas banker och andra finansinstitut?
Biträdande direktören, ekon.dr Jukka Vesala
Vesalas föreläsning  (PDF, 0,41 MB)

3.5.2005
Internationella valutafonden (IMF)
Vad är en valutafond? Arbetsfördelningen mellan IMF och Världsbanken.
Rådgivaren till direktionen, pol.kand. Olli-Pekka Lehmussaari

12.4.2005
Vad gör centralbankerna på finansmarknaden?
Varför håller centalbankerna valutareserver?
Avdelningschefen, Ph.D. Pentti Pikkarainen
Pikkarainens föreläsning  (PDF, 0,34 MB)

15.3.2005
Finansiell integration - nya möjligheter för medborgarna
Finansmarknaderna globaliseras och tjänsterna blir mångsidigare. Vilken är de inhemska aktörernas framtida roll?
Avdelningschefen, pol.dr Heikki Koskenkylä
Koskenkyläs föreläsning  (PDF, 0,1 MB)

1.3.2005
Uppbyggnaden av EMU - erfarenheter ur Frankfurt- och Helsingforsperspektiv
Direktionsmedlemmen, pol.dr Sinikka Salo
Salos föreläsning  (PDF, 0,7 MB)

8.2.2005
ECB med en ny beslutsfattares ögon
Praktiskt inflytande i Eurosystemets penningpolitik. De penningpolitiska institutionerna inifrån.
Chefdirektör Erkki Liikanen
Liikanens föreläsning  (PDF, 0,68 MB)

25.1.2005
Beslutsfattandet i ECB och Eurosystemet
Beredning och beslutsfattande i Eurosystemet och Finlands Banks roll.
Avdelningschefen, pol.lic. Kjell Peter Söderlund
Söderlunds föreläsning  (PDF, 0,1 MB)

11.1.2005
Hur ritas sedlar? En grafikers perspektiv
Ett hemligt hedersuppdrag med allt vad det innebär.
En av formgivarna av de sista marksedlarna, grafikern Erik Bruun
Bruuns föreläsning  (PDF, 4,3 MB)

Föreläsningarna i 2004


7.12.2004
Varför blev finska marken aldrig hårdvaluta? Finlands penningpolitik 1945-1999
Reglerad valuta. Inflations-/deflationscykel. Problem med fasta växelkurser och fria kapitalrörelser. Vägen till EMU.
Pol.dr Antti Suvanto, avdelningschef vid Finlands Bank
Suvantos föreläsning  (PDF, 0,24 MB)

23.11.2004
Penningpolitik i teori och praktik
Gamla och nya teorier. Inflationsförväntningar. Rationella förväntningar.
Centralbanksperspektiv: löften och trovärdighet, mål och påverkansmöjligheter. Skillnader mellan euroområdets och USA:s penningpolitik.
Pol.dr Juha Tarkka, avdelningschef vid Finlands Bank
Tarkkas föreläsning  (PDF, 0,6 MB)

9.11.2004
Penningmarknad och banker - Penningekonomins grunder II
Lån hör till mänsklighetens stora uppfinningar. Finansmarknadens uppgifter och uppbyggnad. Direkt och indirekt finansiering. Skuld och aktier. Primär- och sekundärmarknad. Mäklare, handlare etc. Finansinstitut. Bankidé och förenklad balansräkning. Varför behövs tillsyn över banker?
Pol.mag., Ph.D. Esa Jokivuolle, projekthandledare vid Finlands Bank
Jokivuolles föreläsning  (PDF, 0,25 MB)

26.10.2004
Inflation, deflation, växelkurser och räntor - Penningekonomins grunder I
Pengarnas egenskaper och statistiska begrepp. Penning- och växelkurssystem. Varför är inflation skadlig? Är deflation ännu värre? Korta och långa räntor. Realränta. Samband mellan växelkurser och räntor. Centralbanksuppgifter och monetär bas. Penningutbud och penningmängdsmultiplikator. Skatt på pengar.
Pol.dr Lauri Kajanoja, ekonom vid Finlands Bank
Kajanojas föreläsning  (PDF, 0,19 MB)

12.10.2004