2016

DECEMBER

13.12 kl. 17
Prognosen för Finlands ekonomi

Byråchef Juha Kilponen, Finlands Bank
Kilponens föreläsning (PDF, 1,6 Mt)

NOVEMBER

22.11 kl. 17
Historieseminarium: 
Harri Holkeri, direktionsmedlem i Finlands Bank och statsminister
Chefdirektör Erkki Liikanen intervjuar riksdagsledamot Ilkka Kanerva och direktionens rådgivare Juha Tarkka

8.11 kl. 17
Studia monetaria: Hur går det för bankerna i Europa?

Vice ordföranden i Finlands Banks direktion Pentti Hakkarainen

1.11 kl. 17.00
Historieseminarium: Sirkka Hämäläinen, centralbankir i Finland och Europa
Chefdirektör Erkki Liikanen intervjuar ETLAs direktör Vesa Vihriälä och rådgivaren till Finlands Banks direktion Juha Tarkka

OKTOBER

19.10 kl. 17 (Obs! onsdag)
Ekonomisk-politisk debatt: Bromsar bostadsmarknadens passivitet upp den ekonomiska tillväxten?
Pol.dr Antti Suvanto intervjuar pol.lic. Osmo Soininvaara, forskningsdirektör Essi Eerola och ekon.dr Petri Mäki-Fräntti
Video på finska (60 min):

18.10 kl. 17
Studia monetaria: Hur revolutionerar FinTech finansbranschen?
Ville Kajala och Terhi Wathén, Finansinspektionen

SEPTEMBER

29.9 kl. 17 (Obs! torsdag)
Penningpolitiken och utsikterna för den internationella ekonomin
Byråchef Samu Kurri, Finlands Bank
Kurris föreläsning (PDF, 1 Mt)

6.9 kl. 17.00
Ekonomisk-politisk debatt: Inkomstskillnader och ekonomisk tillväxt
Pol.dr Antti Suvanto intervjuar professor Heikki Hiilamo, professor Matti Tuomala och pol.dr Markus Haavio
Video på finska (60 min):

20.9 kl. 17
Studia monetaria: Investeraransvaret vid problemsituationer i bankerna
Avdelningschef Jarmo Parkkonen och byråchef Sami Pyykkönen, Finansinspektionen

JUNI

9.6 (torsdag) kl. 17–18 
Presentation av publikationen Euro & talous 2/2016
Prognoschef Juha Kilponen presenterar prognosen för Finlands ekonomi

MAJ

19.5 (torsdag) kl. 17–18
Presentation av Finlands Banks stabilitetsrapport
Byråchef Paavo Miettinen presenterar Finlands Banks senaste analys av stabiliteten i det finansiella systemet

10.5 (tisdag) kl. 17–18 
Studia monetaria: Depressionen på 1930-talet – vilka lärdomar kan vi dra?
Professor Sakari Heikkinen, Helsingfors universitet
Video på finska (YouTube, 58:45)

APRIL

26.4 (tisdag) kl. 17–18 
Ekonomibok Nu: Nokia och Finland. Rapport från de galna åren
Direktionens rådgivare Antti Suvanto från Finlands Bank intervjuar bokens författare Carl-Gustav Lindén samt kommunikationskonsult Merina Salminen
Video på finska (YouTube, 1:01:50)

19.4 (tisdag) klo 17–18
Studia monetaria: Vad får och vad ska banken fråga av kunden?
Kundkontroll och bankernas utredningsskyldighet
Jurist Maarit Pihkala och jurist Sanna Atrila, Finansinspektionen

MARS

30.3. (onsdag) kl. 17–18 
Väinö Tanner – bankfullmäktige under sex årtionden
Under publikevenemanget behandlas Finlands Banks bankfullmäktiges roll och betydelse. Temat granskas genom Väinö Tanner: Tanner var medlem i bankfullmäktige 1919–1945 och på nytt 1951–1962. Chefdirektör Erkki Liikanen intervjuar ordföranden för Väinö Tannerin säätiö Lasse Lehtinen och direktionsrådgivaren vid Finlands Bank Juha Tarkka.
Video på finska (YouTube, 59:51)

FEBRUARI

16.2 (tisdag) kl. 17–18
Historieseminarium: Rolf Kullberg som chefdirektör för Finlands Bank
Chefdirektör Erkki Liikanen intervjuar politices licentiat Johnny Åkerholm och rådgivaren till Finlands Banks direktion Juha Tarkka
Video på finska (YouTube, 56:32)

JANUARI

27.1  (onsdag) kl. 17–18.
Ekonomisk debatt : vetenskap eller politik?
Professor Markus Jäntti och före detta överdirektören vid finansministeriet Jukka Pekkarinen samt rådgivarna till Finlands Banks direktion Lauri Kajanoja och Antti Suvanto
Video på finska (YouTube, 1:05:22)

19.1. (tisdag) kl. 17.00–18.30
Studia monetaria föreläsningen: Hur förändras hanteringen av bankkriser?
Överdirektör Tuija Taos, Verket för finansiell stabilitet, och jurist Raimo Husu, Finansinspektionen
Taos och Husus föreläsning (PDF, 0,3 Mt)