Tidigare aktiviteter

Hösten 2017

December

Tisdag 19.12 kl. 17 Prognosen för Finlands ekonomi
Byråchef Juha Kilponen


Måndag 4.12 kl. 17 Studia monetaria – Finland 100
Det 100-åriga Finland 23 år medlem i Europeiska unionen
Chefdirektör Erkki Liikanen

November

Tisdag 28.11 kl. 17 Historieseminarium
Matti Vanhala, den första chefdirektören för Finlands Bank under eurotiden
Politices doktor Antti Suvanto (ordf.) diskuterar med de tidigare avdelningscheferna vid Finlands Bank Markus Fogelholm och Kjell-Peter Söderlund

Tisdag 14.11 Evenemanget har ställts in: Ett århundrade av finländsk ekonomi: Hur står sig vår export i konkurrensen?
Rådgivaren till direktionen Juha Tarkka intervjuar forskningsdirektör Juhana Aunesluoma (Helsingfors universitet) samt specialforskare Saara Tamminen (Statens ekonomiska forskningscentral VATT)

Tisdag 7.11 kl. 17 Studia monetaria
Vad förändras inom försäljningen av investeringsprodukter?
Marknadsövervakarna Marko Hovi och Päivi Turunen (Finansinspektionen)

Oktober

Tisdag 24.10 kl. 17 Historieseminarium
Ele Elenius, samhällstänkare i politiken och centralbanken
Chefdirektör Erkki Liikanen intervjuar politices licentiat Kalevi Kivistö och docent Antti Kuusterä

Tisdag 10.10 kl. 17 Studia monetaria
Europeiska cybersäkerhetsmånaden: Är dina konton och uppgifter säkra?
Ledande digitaliseringsexpert Hanna Heiskanen (Finansinspektionen) och informationssäkerhetsexpert Tomi Kinnari (Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket)

  Hanna Heiskanen:

Tomi Kinnari:

Tisdag 3.10 kl. 17 Betalningar i framtidens Finland-temadagens publikevenemang – Finland 100
Finlands Banks och finansministeriets gemensamma Finland 100-projekt
Evenemanget öppnas av direktionsmedlem Olli Rehn

September

Torsdag 28.9 kl. 17 Penningpolitik och utsikterna för den globala ekonomin
Byråchef Hanna Freystätter

Tisdag 19.9 kl. 17 Studia monetaria – Finland 100
Det blomstrande Finland 100 år
Senior portföljförvaltare Matti Ilmanen

Våren 2017

Juni

13.6. klo 17
Presentation av publikationen Euro & talous 3/2017
Byråchef Juha Kilponen presenterar den ekonomiska prognosen för Finland

Maj

10.5. klo 17
Presentation av publikationen Euro & talous 2/2017
Byråchef Paavo Miettinen presenterar stabilitetsrapporten

2.5. kl. 17
Studia monetaria: Finansiell reglering – möjligheter, framgångar och misslyckandenAnalytiker Peik Granlund, Finansinspektionen

April

25.4. klo 17
Blomstrande och stagnerande regioner i Finland – Finland100
Direktionens rådgivare Lauri Kajanoja, Finlands Bank, med gästerna seniorforskaren i nationalekonomi Signe Jauhiainen, Folkpensionsanstalten, professor Rauli Svento, Uleåborgs universitet, och seniorekonom Jarkko Kivistö, Finlands Bank

11.4. klo 17
Ekonomisk-politisk debatt: Kan framgångarna för Sverige fortsätta?
Pol. dr Antti Suvanto, chefsekonom Heidi Schauman, Aktia, riksdagsledamot Juhana Vartiainen och seniorekonom Kimmo Koskinen, Finlands Bank

4.4. kl. 17
Historieseminarium: Riksdagens bankfullmäktige – räntebeslut och utnämningar - Finland100
Docent Antti Kuusterä

Mars

30.3. kl. 17 
Presentation av publikationen Euro & talous 1/2017 
Seniorrådgivare Hanna Freystätter talar om penningpolitiken och de globala ekonomiska utsikterna

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia from Suomen Pankki

7.3. kl. 17 
Ekonomin förändras, vad händer med arbetstagarna? – Finland100 
Direktionens rådgivare Lauri Kajanoja, Finlands Bank, med gästerna äldre forskare Terhi Maczulskij, Löntagarnas forskningsanstalt, Chief research scientist Antti Kauhanen, ETLA, och seniorrådgivare Meri Obstbaum, Finlands Bank

14.3. kl. 17
Ekonomibok Nu: Inkeri Hirvensalo och Pekka Sutela: Rahat pois bolševikeilta (Ta pengarna av bolševikerna)
Författarna intervjuas av chefdirektör Erkki Liikanen

Februari

14.2. klo 17
Studia monetaria: Studia monetaria: Om banken vacklar: I vilken ordning förlorar investeringsprodukterna sitt värde?
Byråchef Sami Pyykönen, Finansinspektionen

7.2 klo. 17
Ekonomisk debatt: Har tillväxten stagnerat? Långsiktiga trender i den globala ekonomin - Finland100
Pol. dr Antti Suvanto, finansrådet Tuulia Hakola-Uusitalo, finansministeriet, professor Matti Pohjola, Aalto-universitetet och prognoschef Juha Kilponen, Finlands Bank