Om aktiviteter

Utöver föreläsningsserien Studia monetaria och diskussionsserien Ekonomibok Nu presenteras den senaste publikationen av tidskriften Euro & talous. På museet ordnas också en serie historieseminarier om Finlands Bank och dess chefdirektörer samt andra aktuella evenemang. En lista över evenemang hittar du här.

Föreläsningsserien Studia monetarias teman tangerar Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhetsområde och historia. Föreläsarna är huvudsakligen anställda vid Finlands Bank eller Finansinspektionen och experter inom sitt område. Serien består av lättfattliga föredrag som inte kräver speciella förkunskaper. Föreläsningsspråket är finska.

Finlands Banks diskussionsserie Ekonomibok Nu belyser ekonomiska begrepp via litteraturen. Under diskussionskvällarna behandlas någon aktuell inhemsk bok om ekonomi. Bokens författare eller redaktör diskuterar med en representant för Finlands Bank. Publiken ges möjlighet att delta i diskussionen.

Evenemangen är gratis och öppna för alla. De hålls på Myntmuseet, Snellmansgatan 2, Helsingfors. 

Evenemangen börjar huvudsakligen kl. 17 men tidpunkten för varje evenemang meddelas separat.

digiseminaari 2015