Aktiviteter

På Myntmuseets program i vår: bankverksamheten för 100 år sedan och en blick mot framtiden. Myntmuseets program våren 2018 präglas av såväl historia som nutid. Året 1918 märks i vårens programutbud i form av flera evenemang som ser tillbaka på centralbankens verksamhet för 100 år sedan.

Evenemangen är gratis och öppna för alla. De hålls på Myntmuseet, Snellmansgatan 2, Helsingfors. Föreläsningsspråket är finska.


Våren 2017

Tisdag 20.2 
Penningpolitisk strategi, verksamhet och framgång
Avdelningschef Tuomas Välimäki

Tisdag 6.3 
Ekonomibok Nu. Diskussion med Sixten Korkman om boken Globalisaatio koetuksella (Globalisationen satt på prov)
Politices doktor Sixten Korkman intervjuas av senior rådgivare Meri Obstbaum

Onsdag 14.3 
Tio år sedan finanskrisen, vad har förändrats på finansmarknaden?
Chefsanalytiker Sampo Alhonsuo och avdelningschef Katja Taipalus, Finansinspektionen

Tisdag 27.3 
Utsikter för penningpolitiken och världsekonomin
Byråchef Hanna Freystätter presenterar Finlands Banks senaste analys av penningpolitiken och den globala ekonomiska utvecklingen

Tisdag 10.4 
Det röda Finlands Bank 1918
Docent Antti Kuusterä

Tisdag 8.5 
Centralbankerna efter den stora finanskrisen
Chefdirektör Erkki Liikanen

Onsdag 16.5 
Finansiell stabilitet
Byråchef Paavo Miettinen presenterar Finlands Banks finansiella stabilitetsrapport

Tisdag 19.6 
Konjunkturprognos för Finland
Prognoschef Juha Kilponen presenterar Finlands Banks senaste konjunkturprognos för Finlands ekonomi

Upplysningar lämnas av museets intendent Jaakko Koskentola, telefon 09 183 2981.