Aktiviteter

På Myntmuseets program i vår: bankverksamheten för 100 år sedan och en blick mot framtiden. Myntmuseets program våren 2018 präglas av såväl historia som nutid. Året 1918 märks i vårens programutbud i form av flera evenemang som ser tillbaka på centralbankens verksamhet för 100 år sedan.

Evenemangen är gratis och öppna för alla. De hålls på Myntmuseet, Snellmansgatan 2, Helsingfors. Föreläsningsspråket är finska.


Våren 2017

Tisdag 8.5 
Centralbankerna efter den stora finanskrisen
Chefdirektör Erkki Liikanen

Onsdag 16.5 
Finansiell stabilitet
Byråchef Paavo Miettinen presenterar Finlands Banks finansiella stabilitetsrapport

Tisdag 19.6 
Konjunkturprognos för Finland
Prognoschef Juha Kilponen presenterar Finlands Banks senaste konjunkturprognos för Finlands ekonomi

Upplysningar lämnas av museets intendent Jaakko Koskentola, telefon 09 183 2981.