Aktiviteter

Myntmuseets publikevenemang fortsätter hösten 2017. I år firar vi Finlands 100-årsjubileum genom olika tillställningar. Höstens program fokuserar som vanligt på monetär och ekonomisk politik utan att glömma historia och framtid. Vi presenterar Finlands Banks nyutkomna Euro & talous-publikationer för allmänheten genast efter utgivningen.

Evenemangen är gratis och öppna för alla. De hålls på Myntmuseet, Snellmansgatan 2, Helsingfors. Föreläsningsspråket är finska.


Hösten 2017

Höstens program annonseras senare.


Upplysningar lämnas av museets intendent Jaakko Koskentola, telefon 09 183 2981.