Fotoutställning "Kontant!" i Myntmuseum 9.10.2018–2.6.2019

Välkommen!

Läs mer

Nationens egendom

Konst och kåserier från det 100-åriga Finland

Läs mer

Välkommen till myntmuseet!

Finlands Banks myntmuseum skildrar pengarnas historia i Finland och andra länder och Finlands Banks verksamhet  inom Europeiska centralbankssystemet. Myntmuseet har planerats särskilt med tanke på finländska skolelever, och ett besök i museet kan mycket väl integreras med undervisningen i samhällslära eller ekonomi. Samtidigt betjänar myntmuseet alla dem som är intresserade av pengarnas historia och centralbankssystemet. Enligt bokning kan visningen skräddarsys för den aktuella gruppen.

Inträdet är fritt. Boka alltså en guidad visning på förhand!